Про журнал

Галузь та проблематика

В публікаціях журналу розглядаються фундаментальні і прикладні проблеми сучасного двигунобудування, наводяться результати наукових досліджень, які виконані викладачами і науковцями вищої школи та НАНУ, аспірантами,  докторантами, фахівцями галузевих установ, виробничих підприємств України та зарубіжжя, аналізуються проблеми, які пов'язані з удосконаленням конструкцій, експлуатацією, технологією виробництва двигунів внутрішнього згоряння.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Науково-технічний журнал «Двигуни внутрішнього згоряння» заснований Національним технічним університетом “Харківський політехнічний інститут” у 2002 році (Свідоцтво Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України КВ № 6393 від 29.07.2002 р.) і внесений до Переліку наукових фахових видань України.  Журнал пройшов планову переатестацію та згідно з наказом МОН України № 409  від 17.03.2020 включений до списку друкованих періодичних видань, які входять до Переліку наукових фахових видань України та присвоєна категорія «Б».

Видається  журнал двічі на рік, в якому статті друкуються російською, українською, англійською або німецькою мовами. Він є правонаступником науково-технічного збірника «Двигуни внутрішнього згоряння» Харківського політехнічного інституту, видання якого почалося з 1965 року.

Головний редактор  журналу – Марченко Андрій Петрович, Заслужений діяч науки і техніки України, Академік Академії Вищої школи України, Лауреат державної премії в галузі науки і техніки, професор, доктор технічних наук.

Журнал активно співпрацює з відомими науковими школами, що діють в НТУ «ХПІ» та інших вищих навчальних закладах України  і інших країн, зокрема, в Національному транспортному університеті, Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, Українській державній академії залізничного транспорту

Журнал зареєстровано в Міжнародній системі реєстрації серійних (періодичних) видань під стандартизованим кодом ISSN 0419-8719. Електронна копія журналу розміщується на сайті НТУ “ХПІ”, а також надсилається до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.