Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

Науково-технічний журнал «Двигуни внутрішнього згоряння» має періодичність виходу - 2 рази на рік. Основна мета видання - дати можливість опублікувати наукові праці та статті викладачам, науковим співробітникам, аспірантам і здобувачам вчених ступенів, а також розширити можливості для обміну науково-технічною інформацією в Україні та за її межами.
До опублікування приймаються статті українською, російською, англійською, німецькою мовами за наступними науковими напрямками:

- Загальні проблеми двигунобудування;

- Конструкція ДВЗ;

- Робочі процеси ДВЗ;

Екологізація ДВЗ;

– Випробування та експлуатація ДВЗ;

- Технологія виробництва ДВЗ;

– Гібридні силові установки;

– Методологія вищої освіти зі спеціальності ДВЗ;

– Історія двигунобудування, особистості, ювілеї.

 

У редакцію надаються:

  • електронний варіант статті;
  • друкований екземпляр статті, оформленої за вимогами;
  • акт експертизи щодо можливості опублікування;
  •  рецензія, підписана доктором наук (з мокрою печаткою)

Рукопис статті має бути надрукований на білому папері у 1-му примірнику на одній стороні паперу формату A4 (210x297 мм). До неї додається електронний варіант  у файлі формату MS Word (*. doc, (*.docх).

Параметри сторінки:
Розмір паперу - A4 (210x297 мм); Відступ зліва, зверху і знизу аркуша - 25 мм, праворуч - 20 мм.

Завантажити: Вимоги

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.