ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ДИЗЕЛІВ ШЛЯХОМ ВНУТРІШНЬОЦИЛІНДРОВОЇ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ

Автор(и)

  • Ігор Володимирович Парсаданов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна
  • Микола Дмитрович Сахненко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна
  • Володимир Олександрович Хижняк Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна
  • Ганна Володимирівна Каракуркчі Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/0419-8719.2016.2.12

Ключові слова:

дизель, камера згоряння, поршень, каталітичне покриття, токсичність відпрацьованих газів, внутрішньоциліндровий каталіз, тепловиділення

Анотація

Розглянуто основи технології формування каталітичних покриттів на поверхні поршня, виготовленого з алюмінієвого сплаву АЛ-25. Приведено результати проведених досліджень одноциліндрового дизеля 1Ч12/14 з поршнем з нанесеними каталітичними покриттями на поверхні КЗ. При використанні каталітичних покриттів на поверхні КЗ поршня відбувається збільшення швидкості окиснювальних та відновних реакцій, що дозволяє інтенсифікувати процес згоряння палива, внаслідок чого покращується паливна економічність та знижуються викиди оксидів азоту в навколишнє середовище. Проаналізовано отримані результати досліджень по диференційному тепловиділенню, які показують, що використання на дизелі поршня з нанесеним каталітичним покриттям на основі оксиду кобальту призводить до скорочення першого піку тепловиділення, внаслідок чого відбувається зменшення максимальних тиску та температури в циліндрі, а також скорочення емісії оксидів азоту.

Біографії авторів

Ігор Володимирович Парсаданов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків

доктор техн. наук, професор, заст. зав. кафедри двигунів внутрішнього згоряння з наукової роботи

Микола Дмитрович Сахненко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків

доктор техн. наук, професор, зав. кафедри фізичної хімії

Володимир Олександрович Хижняк, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків

аспірант, кафедра двигуни внутрішнього згоряння

Ганна Володимирівна Каракуркчі, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків

канд. техн. наук, старший науковий співробітник кафедри загальної та неорганічної хімії

Посилання

Sudheer B., Comparison of Micro Arc Oxidation and Friction Stir Processed Coatings on Aluminum Alloy / B. Sudheer, R.R. Raghu, P.L. Anand, R.K. Prasad, K.S. Raja M. Mirsa // Chemical & Metallurgical Engineering. – 2010. – Vol. 33. – № 5. – p. 37-41.

Ведь М.В. Формирование каталитически активных покрытий на рабочих поверхностях камер сгорания / М.В. Ведь, Н.Д. Сахненко, Д.С. Андрощук, Т.П. Ярошок // Двигатели внутреннего сгорания. – 2014. – № 2. – с. 73-76.

Ведь М.В. Каталітичні та захисні покриття сплавами і складними оксидами : електрохімічний синтез, прогнозування властивостей [Текст] : монографія / М. В. Ведь, М. Д. Сахненко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. - Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. - 272 с.

Андрощук Д.С. Формування покриттів оксидами мангану на високолегованих сплавах алюмінію / Д.С. Андрощук, М.Д. Сахненко, М.В. Ведь, Т.П. Ярошок // Вопросы химии и химической технологии. – 2015. – № 1 (99). – с. 38-43.

Парсаданов І.В. Дослідження дизеля з каталітичним покриттям поверхні камери згоряння / І.В. Парсаданов, М.Д. Сахненко, М.В. Ведь, І.М. Карягін, В.О. Хижняк, Д.С. Андрощук // Двигатели внутреннего сгорания. – 2015. – № 2. – с. 69-72.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ДВЗ