DOI: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2016.2.15

КОНСТРУКЦІЯ КРИШКИ КОКІЛЯ ДЛЯ ВІДЦЕНТРОВОГО ЛИТТЯ ГІЛЬЗ ЦИЛІНДРІВ ДВЗ

Леонід Павлович Клименко, В’ячеслав Іванович Андрєєв, Олег Федорович Прищепов, Віктор Васильович Шугай, Олександр Ігоревич Случак

Аннотация


У статі авторами запропоновані нові методи отримання матеріалів для ізолюючого шару, та принципово нова конструкція кришки для кокілю відцентрового лиття, де фланці виготовляються з одного матеріалу, а ізолятор – з іншого, які між собою будуть з’єднані механічним способом. Комбінування різних матеріалів з губчастим титаном дає змогу знайти необхідну суміш для теплоізолюючого шару. Удосконалено пропорційний склад та методи комбінування наповнювачів та матриці жаростійкого композитного матеріалу з
корундовим наповнювачем. Встановлено, що оптимальною є роз`
ємна конструкція кришки, яка дозволяє замінювати зношені елементи конструкцій, забезпечуючи раціональне використання матеріалів та простоту ремонту. 


Ключевые слова


кришка кокілю; титан; конструкція; фланці; теплоізолюючий шар; корунд

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Деклараційний патент на корисну модель № 70232, кл. В22D 23/00.

Мала гірнича енциклопедія[Текст] : у 3 т. / за Редкол. : В. С. Білецького. – Донецьк : Донбас, 2004.

Спорягін Е. О., Tеоретичні основи та технологія виробництва полімерних композиційних матеріалів [Текст] / Е. О. Спорягін, К. Є. Варлан. – Д.: ДНУ, Дніпропетровськ 2012. – 188 с.

Болгов В. Ю. Автомобильные присадки и добавки [Текст] / В. Ю Болгов. В. И. Балабанов – М., Эксмо, 2011 – 340 с.

Кондрачук М. В. Трибологія М. В. Кондрачук, В. Ф. Хабутель М. І., Пашечко Є. В. Корбут. – К.: Національного Авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – 232 с.

Тимошенко С.П., Пластинки и оболочки. [Текст] / С.П. Тимошенко, С. Войновский – Кригер.– М.: Наука, 1966. – 636 с.

Патент США № 4,432,795, МПК С22С 14/00, Бюл. ІСМ №10, 1984
Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.