DOI: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2017.1.08

МОДИФІКАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА СКЛАДУ КОМПОЗИТІВ В КРИШКАХ КОКІЛІВ ДЛЯ ВІДЦЕНТРОВОГО ЛИТТЯ ГІЛЬЗ ЦИЛІНДРІВ ДВЗ

Л. П. Клименко, В. І. Андреев, О. Ф. Прищепов, О. І. Случак, В. В. Шугай, О. І. Случак

Аннотация


В статті наведено результати досліджень впливу матеріалів та конструкції елементів кокілів відцентрового лиття, зокрема кришок, на протікання процесу структуроутворення поверхні виливку та відповідно, якість отриманої заготовки. Продемонстровано основні етапи розробки в даному напрямку в межах теми № 0115U000317 «Фундаментальні дослідження поверхневих високоміцних структур із змінною зносостійкістю». Вдосконалено конструкцію та композитний склад основних елементів конструкції для передньої кришки кокілю відцентрового лиття. Оптимальною визначено роз’ємну конструкцію без монометалічних елементів, що містить передній шар у вигляді тонкої керамічної вкладки, теплоізоляційний шар з металокерамічного композиту з закритою по всьому об’єму пористістю на основі титанової губки та наповнювача в силікатно-спиртовій матриці та механічну основу у вигляді брикету з титанової губки та чавунної стружки.

Ключевые слова


кришка кокілю відцентрового лиття; титанова губка; роз’ємна конструкція; теплоізолюючий шар; закрита пористість; металокерамічний композит

Полный текст:

PDF

Литература


Андрєєв В. І. Проблеми кристалізації при литві в кокіль / В. І. Андрєєв // Матеріали Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Проблеми суднобудування: стан, ідеї, рішення». – Миколаїв : УДМТУ, 1997. – С. 169–171.

Термическая обработка титановых и алюминиевых сплавов в вакууме и инертных газах / АН УССР. – К. : Наукова думка, 1987. – 184 с.

Пат. 25102 Україна, МКИ B22D 13/00. Виливниця для відцентрового лиття / Л. П. Клименко, О. Ф. Прищепов, В. І. Андрєєв (Україна). – № U 2007 03091; Заявл. 23.03.2007; Опубл. 25.07.2007, Бюл. №11.

Патент на корисну модель № 96455 Матеріал кокілю і виливниці для відливання поршневих кілець, гільз циліндрів двигунів, насосів та компресорів 10.02.2015 / Л. П. Клименко, В. І. Андрєєв, О. Ф. Прищепов, А. Є. Головко. – ЧДУ імені Петра Могили.

Патент на корисну модель (№ UA115138) Спосіб виготовлення композитних матеріалів на основі порошку губчастого титану в силікатній матриці МПК (2016.01) В22F1/00 / Л. П. Клименко, В. І. Андрєєв, О. І. Случак, В. В. Шугай. – чинний з 10.04.17.

Патент на корисну модель № 113463 Спосіб виготовлення композитних фільтрів на основі суміші порошку губчатого титану з кремнієвим наповнювачем МПК (2006.01) В22F3/11 / О. Ф. Прищепов, Н. Ю. Андрєєва, О. І. Случак, В. В. Шугай. – подано 27.07.2016.

Патент на корисну модель (№ UA113463) Кришка для кокілю відцентрового лиття МПК (2016.01) В22F1/00 / Л. П. Клименко, В. І. Андрєєв, О. І. Случак, В. В. Шугай. – чинний з 25.01.17.

Клименко Л. П. Управління процесами формування пористих поверхневих структур на стадії отримання заготовок / Л. П. Клименко, О. Ф Прищепов, В. И. Андреев, О. І. Случак, В. В. Шугай. Миколаїв : Вид-во ЧНУ імені Петра Могили, 2017. – 145 c.
Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.