ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ФОРМИ КАМЕРИ ЗГОРЯННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КАТАЛІТИЧНОГО ПОКРИТТЯ НА ПОВЕРХНІ ПОРШНЯ

Автор(и)

  • І. В. Парсаданов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0003-0587-4033
  • В. О. Хижняк Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • І. В. Рикова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0002-5348-8199

DOI:

https://doi.org/10.20998/0419-8719.2017.2.04

Ключові слова:

дизель, внутрішньоциліндровий каталіз, поршень, форма камери згоряння, токсичні речовини, турбулізація заряду, сумішоутворення, каталітичне покриття

Анотація

Проведений аналіз форм камер згоряння дизелів з безпосереднім впорскуванням палива для рівнів максимального тиску впорскування палива від 100 МПа до 180 МПа. Розглянуті основні вимоги та особливості впливу форми камери згоряння на процеси сумішоутворення та кінетики протікання хімічних реакцій при нанесенні шару каталітичного покриття на поверхню камери згоряння в поршні. Проаналізовані найпоширеніші форми камер згоряння та дані рекомендації зі збільшення утворення активних частинок, зниження енергії активації палива, а також зменшення неоднорідності горіння палива в пристінкових зонах.  Для двох рівнів максимального тиску впорскування палива запропоновані варіанти конструкцій форм камер згоряння, що дозволяють збільшити поверхню камери при використанні каталітичного покриття на поверхні поршня.

Посилання

Шпаковский В.В. Влияние частично-динамической теплоизоляции на температурное состояние поверхности поршня [Текст] / В.В. Шпаковский // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – с. 92-95.

Марченко А.П., Сукачев И.И. Методика согласования характеристик топливоподачи и камеры сгорания в дизелях со струйным смесеобразованием [Текст] / А.П. Марченко, И.И. Сукачев // Двигатели внутреннего сгорания. – 2005. – № 2. – с. 39–44.

Пильов В.В. Визначення впливу теплоізоляції камери згоряння на показники роботи ДВЗ: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.05.03 “двигуни та енергетичні установки” / В.В. Пильов. – Харків, 2014. – 20 с.

Никитин М.Д. Теплозащитные и износостойкие покрытия деталей дизеля / М.Д. Никитин, А.Я. Кулик, Н.И. Захаров. – Л.: Машиностроение, 1977.– 168 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОБОЧІ ПРОЦЕСИ ДВЗ