DOI: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2017.2.06

КОНСТРУКТИВНІ ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕПЛОНАПРУЖЕНОГО СТАНУ ЦИЛІНДРОВОЇ ГІЛЬЗИ ШВИДКОХІДНОГО ДИЗЕЛЯ

О. В. Триньов, В. В. Коростиченко, Р. Ю. Бугайцов

Аннотация


Наведені результати розрахункових досліджень теплонапруженого стану циліндрової гільзи швидкохідного дизеля. В дослідженні вирішуються задачі аналізу впливу відомих конструктивних засобів, їх комбінацій на температурний стан робочої поверхні гільзи. Оптимізація температурного стану гільзи передбачає отримання такого профілю температур вздовж робочої поверхі гільзи, який би забезпечив мінімальні витрати на тертя, які, в свою чергу залежать від в’язкості моторного мастила на робочій поверхні гільзи. Використовується математична модель на основі методу скінчених елементів.

Ключевые слова


циліндрова гільза; теплонапружений стан; математичне моделювання; теплоізоляційне покриття; температурний профіль; оптимізація

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Третяк Е.И. Определение пределов регулирвоания теплового состояния гильзы цилиндра судового дизеля 6ЧН26/34 при ограниченном теплоотводе [Текст] /. Е.И. Третяк, Б.Л. Гоцкало // Двигители внутреннего сгорания, - 1989. - №49. - С. 80-84.

Третяк Е.И. Оптимальное конструирование с помощью ЭВМ гильз цилиндров дизелей по заданным техническим требованиям [Текст] / Третяк Е.И. // Двигатели внутреннего сгорания. – 1993. – №10. – С. 54-64.

Шеховцов А.Ф. Тепловое и напряженно-деформированное состояние гильзы цилиндра быстроходного дизеля при нестационарных нагружениях [Текст] / А.Ф. Шеховцов, П.П. Гонтаровский, Ф.И. Абрамчук // Двигатели внутреннего сгорания. – 1993. – №10. – С. 9-22.

Тринёв А.В. Расчетное моделирование оптимального теплового состояния гильзы цилиндра быстроходного дизеля [Текст] / А.В. Тринёв, В.И. Калантай // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – №1. – С. 35-41.

Триньов О.В. Наукові основи локального охолодження теплонапружених деталей ДВЗ [Текст]: монографія / О.В. Триньов. – Харків: «Підручник НТУ «ХПІ». 2014.

Технология эмали и защитных покрытий. [Текст] Учеб. Пособие / Под. ред. Л.Л. Брагиной, А.П. Зубехина. – Харьков НТУ «ХПИ»; Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ). 2003. – 484 с.
Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.