ПОКРАЩЕННЯ ТЕПЛОНАПРУЖЕНОГО СТАНУ ДНИЩА ГОЛОВКИ ЦИЛІНДРІВ СЕРЕДНЬООБЕРТОВОГО ДИЗЕЛЯ

Автор(и)

  • О. Ю. Ліньков Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • C. О. Кравченко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • В. В. Пильов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • Д. В. Беднін Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/0419-8719.2017.2.09

Ключові слова:

головка циліндрів, дизель, втрата міцності, нагар, теплообмін, організація охолодження, температурний стан

Анотація

Розглянуто проблему втрати міцності теплонапружених зон вогневої поверхні головки циліндру тепловозного дизеля типу Д49. Проаналізовано фактори, що впливають на нерівномірний розподіл температур по вогневому днищу. Вирішення проблеми потребує внесення конструктивних змін до цієї деталі. Наведено результати варіантних розрахунків температур в характерних зонах вогневого днища. Запропоновано зміни до конструкції головки циліндрів, які дозволять зменшити вплив вагомих факторів на термонапружений стан головки. Розглянуто шляхи подальшої модернізації конструкції головки циліндру.

Посилання

Линьков О. Ю. Оценка влияния нагара на температурное состояние днища головки цилиндров среднеоборотного дизеля [Teкст] / О. Ю. Линьков, В. В. Пылёв, С. А. Кравченко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2016. – №1. – С. 29-33.

Кавтарадзе Р. З. Локальный теплообмен в поршневых двигателях [Teкст]: Учеб. пособ. для вузов / Кавтарадзе Р. З. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 472 с.

Єрощенков С. А. Підвищення паливної економічності тепловозного дизеля 4Д80Б [Teкст] / С. А. Єрощенков, О. Г. Крушедольський, В. М. Зайончковський, М. І. Сергієнко // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2002. – Вип. 51. – С. 3-15.

Єрощенков С. А. Вибір конструктивних параметрів дизеля Д80 та його системи випуску при модернізації тепловозів М62 [Teкст] / С. А. Єрощенков, О. Г. Крушедольський, В. М. Зайончковський, М. І. Сергієнко // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2000. – Вип. 43. – С. 3-10.

Пылева Т. К. Разработка теоретических нестационарных моделей нагружения двигателей машин различного назначения [Teкст] / Т. К. Пылева, В. Т. Турчин // Двигатели внутреннего сгорания. – 2007. – №1. – С. 125-132.

Mollenhauer K. Handbook of diesel engines [Teкст] / K. Mollenhauer, H. Tschoeke. – Berlin : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010. – 636 р.

Дьяченко Н. Х. К определению граничных условий при моделировании температурных полей в поршнях ДВС [Teкст] / Н. Х. Дьяченко, А. К. Костин, М. М. Бурин // Энергомашиностроение. – 1968. – №4. – С. 18-21.

Марченко А. П. Моделювання нестаціонарного високочастотного температурного стану поршня ДВЗ з теплоізольованою поверхнею камери згоряння [Teкст] / А. П. Марченко, В. В. Пильов // Двигатели внутреннего сгорания. – 2015. – №2. – С. 41-47.

Шеховцов А. Ф. Разработка конечноэлементной модели теплонапряженного и деформированного состояния головки цилиндров быстроходного дизеля [Teкст] / Шеховцов А. Ф., Тринев А. В., Авраменко А. Н. // Двигатели внутреннего сгорания. – 2007. – № 1. – С. 20-30.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

КОНСТРУКЦІЯ ДВЗ