DOI: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2018.1.11

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОСУ ЧАВУННИХ ПОВЕРХОНЬ ПАР ТЕРТЯ, МОДИФІКОВАНИХ ТИТАНОВОЮ ГУБКОЮ

Л. П. Клименко, В. І. Андрєєв, Л. М. Дихта, О. Ф. Прищепов, О. І. Случак, В. В. Шугай

Аннотация


Наведено ряд аспектів формування поверхонь пар тертя при модифікації чавунної деталі ДВЗ титановою губкою. Наводяться основні результати дослідження можливостей технології, подібної до ФАБО, та запатентованої нами технології «Спосіб відновлення поверхні тертя металічної деталі ДВЗ шляхом нарощування з нанесеним покриттям-модифікатором Ti-TiO2-Cu2». Метод модифікації поверхонь тертя розглядається як елемент комплексу заходів із удосконалення деталей ДВЗ. Пропонується застосовувати комплекс методів зміцнення робочої поверхні, мікро- і макропрофілювання, фінішної обробки, підбору матеріалу контртіла, мастила і режимів експлуатації. Оптимальним визначено метод, що включає термообробку з витримкою деталі протягом 12 годин і більше, що сприяє насиченню поверхні рутиловими (внаслідок окислення титану) включеннями та рекристалізації з подрібненням перлітних та феритних компонентів поверхневого шару.

Ключевые слова


ФАБО; титанування; покриття; титанова губка; жаростійкість

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Клименко Л. П. Управління процесами формування пористих поверхневих структур на стадії отримання заготовок / Л. П. Клименко, О. Ф Прищепов, В. І. Андрєєв, О. І. Случак, В. В. Шугай. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ імені Петра Могили, 2017. – 145 c.

Шевеля В. В. Изменение триболого-реологических свойств стали при повторно-циклическом трении с учетом эффекта баушингера / В. В. Шевеля, Б. Купец, Г. С. Калда, Ю. С Соколан // Проблеми трибології. – 2017. – № 2. – С. 6–15. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptl_2017_2_3.

Шевеля В. В. Склерометрические показатели и акустико-эмиссионная активность термически упрочненной стали / В. В. Шевеля, Б. Купец, Ю. С. Соколан, Г. С. Калда // Проблемы трибологии. – 2016. – № 1. – С. 6–5.

Микосянчик О. А. Оценка энергетических, реологических и противоизносных характеристик контакта в условиях качения с переменным скольжением / О. А. Микосянчик, Р. Г. Мнацаканов, В. И. Калиниченко, А. В. Кущев // Проблеми трибології. – 2016. – № 3. – С. 6–14. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptl_2016_3_3.

Мнацаканов Р. Г. Моделювання інтенсивності зношування / О. О. Мікосянчик, Р. Г. Мнацаканов; М. С. Хімко // Problems of Friction & Wear. – 2015, Vol. 1. Issue 66. – P. 140–145. – Режим доступу: http://web.a.ebscohost.com.

Клименко Л. П. Ресурс двигателей внутреннего сгорания и пути его повышения / Л. П. Клименко, О. Ф. Прищепов, В. И. Андреев. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2015. – 196 с.

Заявка на винахід а201709365 Україна. Спосіб відновлення поверхні тертя металічної деталі ДВЗ шляхом нарощування з нанесеним покриттям-модифікатором Ti-TiO2-Cu2O [Текст] / Клименко Л. П., Прищепов О. Ф., Андрєєв В. І., Случак О. І., Шугай В. В.; заявник Чорноморський національний університет імені Петра Могили. – заявл. 25.09.2017.
Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.