DOI: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2018.2.01

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДВЗ МАЛОТОННАЖНИХ СУДЕН ЗАСТОСУВАННЯМ ДОБАВОК СИНТЕЗ-ГАЗУ

М. Р. Ткач, Б. Г. Тимошевський, О. С. Митрофанов, А. С. Познанський, А. Ю. Проскурін

Аннотация


При використанні альтернативних палив у ДВЗ, в першу чергу необхідно враховувати їх фізико-хімічні властивості, які вносять значні корективи в спосіб організації робочого процесу і суттєво впливають на ефективні та екологічні показники двигуна й всієї енергетичної установки в цілому. Представлені результати досліджень роботи двигуна 4Ч 10,16/9,1 з іскровим запалюванням і зовнішнім сумішоутворенням при роботі на етанолі з добавками синтез-газу. Отримано індикаторні діаграми й діаграми зміни температури газів у циліндрі двигуна при роботі на етанолі та з добавкою синтез-газу. Встановлено, що зростання індикаторного ККД двигуна з іскровим запалюванням на 10,5% досягається при величині масової добавки синтез-газу до етанолу 1...10% за рахунок підвищення коефіцієнта надлишку повітря α до 0,98…1,2 при згорянні  суміші етанолу та синтез-газу (для етанолу – 0,85…0,95), що приводить до зменшення теплових втрат, зниження температури відпрацьованих газів і скорочення викидів токсичних речовин, при цьому зростання величини добавки синтез-газу призводить до зростання індикаторного ККД двигуна. Досліджено, що добавка синтез-газу до етанолу зменшує загальну тривалість згоряння суміші на 45% і покращує екологічні показники роботи двигуна.

Ключевые слова


синтез-газ; этанол; добавка; коэффициент избытка воздуха; сгорания; индикаторная диаграмма

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Носач В. Г. Повышение эффективности использования природного газа в теплоэнергетике с помощью термохимической регенерации [Текст] / В. Г. Носач, А. А. Шрайбер // Промышленная теплотехника. – 2009. – Т. 31, № 3. – С. 42–50.

Shudo T. Influence of Reformed Gas Composition on HCCI Combustion of Onboard Methanol-Reformed Gases [Text] / T. Shudo, T. Takahashi // SAE Technical Paper Series. – 2004. – 8–10 June. – P. 23–31.

Ethanol steam reforming on Ni/Al2O3 catalysts: Effect of Mg addition [Text] / A. J. Vizcainoa [et al.] // International Journal of Hydrogen Energy. – 2008. – nr 33. – P. 3489–3492.

Ethanol steam reforming over MgxNi1−xAl2O3 spinel oxide-supported Rh catalysts [Text] / F. Aupretre [et al.] // Journal of Catalysis. – 2005. – nr 233. – P. 464–477.

Bioethanol steam reforming for ecological syngas and electricity production using a fuel cell SOFC system [Text] / L. E. Arteaga [et al.] // Chemical Engineering Journal. – 2008. – nr 136. – P. 256–266.

Hydrogen from steam reforming of ethanol in low and middle temperature range for fuel cell application [Text] / J. Sun [et al.] // International Journal of Hydrogen Energy. – 2004. – nr 29. – P. 1075–1081.

Hydrogen from steam reforming of ethanol in low and middle temperature range for fuel cell application [Text] / J. Sun [et al.] // International Journal of Hydrogen Energy. – 2004. – nr 29. – P. 1075–1081.

Судовые прогулочные двигатели Volvo Penta [електронний ресурс] // VOLVO PENTA CENTER – КВАРТЕТ. – Режим доступу: http://www.kvartet.biz/ru/volvopenta_marine_leisure_engines/. – Дата доступа 26.04.2018. – Назва з екрану.
Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.