DOI: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2018.2.07

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЦИЛІНДРОВОЇ ГІЛЬЗИ СЕРЕДНЬООБЕРТОВОГО СУДНОВОГО ДИЗЕЛЯ

О. В. Триньов, Р. Ю. Бугайцов

Аннотация


Проведене розрахункове дослідження базується на результатах тривалих експериментальних досліджень теплового стану циліндрової гільзи середньообертового суднового дизеля 6ЧН26/34, які проводилися на кафедрі ДВЗ НТУ «ХПІ» у 80-х роках під керівництвом проф. Є.І. Третяка. Проблемою суднових дизелів такої конструкції було значне переохолодження гільзи, що, в свою чергу, погіршувало умови змащення в спряженні гільза-поршень, внаслідок завищеної в’язкості моторного мастила. Оптимізація теплового стану передбачала досягнення певного температурного профілю по робочій поверхні гільзи, такого, при якому можна мінімізувати витрати на тертя, підтримуючи в’язкість мастила в певних межах. Проведені експериментальні дослідження підтвердили можливість практичного вирішення зазначеної проблеми.

З метою підвищення техніко-економічних показників суднового дизеля в даному розрахунковому дослідженні поставлені задачі розробки математичної моделі теплонапруженого стану циліндрової гільзи, її уточнення на основі зазначених експериментальних досліджень, розробки практичних рекомендацій щодо оптимізації температурного стану гільзи. Наведено аналіз публікацій за тематикою дослідження, зокрема робіт проф. Є.І. Третяка, детально аналізуються особливості задання граничних умов задачі теплопровідності для розрахункових варіантів. Зокрема, запропоновано обмежити охолодження гільзи лише локальним охолодженням її верхнього поясу. Для вирівнювання температур по висоті гільзи запропоновано також нанесення теплоізоляційного емалевого прошарку на нижній частині гільзи. Теплонапружений стан гільзи аналізується з використанням методу скінченних елементів.

Ключевые слова


середньообертовий судновий дизель; циліндрова гільзи; теплонапружений стан; перерозподіл теплових потоків; теплоізо-ляційне покриття

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Третяк Е.И. Оценка возможности улучшения топливной экономичности судового дизеля 6ЧН26/34 при тепловой защите гильзы цилиндров // Е.И. Третяк, Б.Л. Гоцкало, О.С. Кинжалов //Двигатели внутреннего сгорания. – 1986. – №45. – с.33–39.

Третяк Е.И. Определение пределов регулирования тепло-вого состояния гильзы цилиндра судового дизеля 6ЧН26/34 при ограниченном теплоотводе // Е.И. Третяк, Б.Л. Гоцкало // Двигатели внутреннего сгорания. – 1989. – №49. – с.80–84.

Третяк Е.И. Оптимальное конструирование с помощью ЭВМ гильз цилиндров дизелей по заданным техническим требованиям // Е.И. Третяк //Двигатели внутреннего сгора-ния. – 1993. – №10. – с.54–64.

Шеховцов А.Ф. Тепловое и напряженно-деформированное состояние гильзы цилиндра быстроходного дизеля при не-стационарных нагружениях // А.Ф. Шеховцов, П.П. Гонта-ровский, Ф.И. Абрамчук // Двигатели внутреннего сгора-ния. – 1993. – №10. – с.9–22.

Шеховцов А.Ф. Исследование напряженного состояния эмалевых покрытий деталей двигателей внутреннего сго-рания // А.Ф. Шеховцов // Двигатели внутреннего сгорания. 1974. – №19. – с.108–120.

Технология эмали и защитных покрытий: учебн. пособие / под ред. Л.Л. Брагиной, А.П. Зубехина. – Харьков НТУ «ХПИ»; Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ). 2003. – 484с.
Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.