DOI: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2018.2.13

КОМБІНОВАНІ СТРУКТУРИ З ДВОМА МАТРИЦЯМИ НА ОСНОВІ ТИТАНОВОЇ ГУБКИ В ЛИТТІ ЧАВУННИХ ДЕТАЛЕЙ ДВЗ

О. І. Случак

Аннотация


Наведено ряд аспектів структуроутворення металевих виливків в ході взаємодії футерування кокілів з розплавом металу. Наводяться основні аспекти розроблених технологій отримання композитних матеріалів, «закриття пористості» нанесеними покриттями, а також перспективи заміни такого методу закриттям пор на стадії отримання. Металокерамічні композитні матеріали розглядаються, як комбіновані структури з двома матрицями. Пропонується застосовувати цей тип композитів для регулювання теплових процесів в виливках. Оптимальним визначено співвідношення порошкових компонентів 1:4 з додаванням рідкого скла в кількості, достатній для змочування. Розроблювані методи мікро- та макроконтролю об’ємних характеристик комбінованих композитів, дозволять в широкому діапазоні змінювати їх параметри.

Ключевые слова


титанова губка; закрита пористість; комбіновані композити; композит з двома матрицями; змочування титану керамікою

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Патент на корисну модель № 96455, Україна. Матеріал кокілю і виливниці для відливання поршневих кілець, гільз циліндрів двигунів, насосів та компресорів 10.02.2015 [Текст] / Клименко Л. П., Андрєєв В. І., Прищепов О. Ф., Головко А. Є., заявник ЧДУ імені Петра Могили.

Клименко Л. П. Математичне моделювання теплових процесів при литті в металевий кокіль короткого порожнинного циліндричного виливка / Л. П. Клименко, Л. М. Дихта, В. І. Андрєєв // Технологияпроизводства ДВС. Двигатели внутреннего сгорания. – 2015. – № 1. – С. 57–61. – ISSN 0419-8719.

Андрєєв В. І., Случак О. І. Формування поверхневих композитних структур для продовження терміну експлуатації деталей в аспекті зменшення обсягів відходів / В. І. Андрєєв, О. І. Случак, В. В. Шугай, О. І. Случак // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 267. Т. 288. Екологія. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. П. Могили, 2016. – 128 с.

Головко А. Проектирование литья заготовок поршневых колец с помощью программного обеспечения LVMFlow / А. Головко, Л. П. Клименко, В. И. Андреев // Трибологія, енерго- та ресурсозбереження (в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум – 2015: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі»): тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 13–17.

Клименко Л. П. Ресурс двигателей внутреннего сгорания и пути его повышения / Л. П. Клименко, О. Ф. Прищепов, В. И. Андреев / Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2015. – 196 с. – ISBN 966-7458-27.

Андрєєв В. І. Методики структуроутворення композиційних матеріалів з заданими характеристиками для кокілів відцентрового лиття / В. І. Андрєєв, О. І. Случак, В. В. Шугай О. Ф. Прищепов // Наукові праці. Техногенна безпека. – 2016. – Том 280. Вип. 268. – С. 44–51. – ISSN 2311-1232.

Клименко Л. П. Управління процесами формування пористих поверхневих структур на стадії отримання заготовок / Л. П. Клименко, О. Ф. Прищепов, В. И. Андреев, О. І. Случак, В. В. Шугай. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2016. – 145 c. 8. Некрасов Г. Б., Одарченко И. Б. Основы технологии литейного производства. Плавка, заливка металла, кокильное литье / Г. Б. Некрасов, И. Б. Одарченко / Учебное пособие. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 224 с.
Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.