DOI: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2019.2.02

ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ФАКТОРІВ НА ТЕПЛОВИЙ СТАН ЦИЛІНДРОВОЇ ГІЛЬЗИ

О. В. Триньов, С. С. Кравченко

Аннотация


Метою проведеного розрахункового дослідження є удосконалення конструкції циліндрової гільзи швидкохідного автотракторного дизеля, поліпшення економічних показників за рахунок досягнення оптимального розподілу температур на висоті робочої поверхні гільзи. Розглядаються такі конструктивні заходи як застосування алюмінієвих сплавів з високою теплопровідністю і зносостійким корундовим покриттям робочої поверхні, нанесення теплоізоляційного емалевого покриття на зовнішню поверхню гільзи між верхнім і нижнім посадочними поясами, яка контактує з охолоджуючою рідиною та збільшення товщини стінки всієї охолоджуваної поверхні. Зносостійкий корундовий прошарок товщиною 0,2 мм застосовується для всіх перерахованих конструктивних заходів. Показано, що використання алюмінієвого сплаву АЛ19 замість чавуну             СЧ21-40 для виготовлення гільзи дає очікуваний результат щодо зменшення температур по вcім контрольним точкам, проте температури робочої поверхні гільзи на більшій частині ходу поршня далекі від оптимальних значень. Нанесення емалевого покриття на зовнішню поверхню гільзи товщиною 0,5 мм помітно знижує інтенсивність тепловідведення в систему охолодження по всій висоті робочої поверхні. Отриманий температурний профіль і в даному випадку не є оптимальним. Збільшення товщини стінки гільзи на 1 мм на ділянці теплообміну, яка безпосередньо контактує з охолоджуючою рідиною, наближає отриманий температурний профіль до оптимального, але переохолодженою залишається нижня частина гільзи. При цьому ефект від застосування емалевого покриття більш суттєвий, ніж збільшення товщини стінки. При нанесенні на частині охолоджуваної поверхні гільзи емалевого покриття і збільшенні в нижній частині поверхні товщини стінки на 1мм профіль температур також наближається до оптимального, але необхідні додаткові заходи, направлені на підвищення температур робочої поверхні гільзи в нижній її частині.


Ключевые слова


дизель; алюмінієва гільза; емалеве покриття; корундовий прошарок; теплонапружений стан; температурне поле

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Триньов О.В. Експериментальне дослідження теплового стану циліндрової гільзи швидкохідного дизеля / О.В. Триньов, Д.Г. Сівих, Р.Ю. Бугайцов // Двигатели внутреннего сгорания. – 2018. – №1. – С.43-48.

Триньов О.В. Оптимізація теплового стану циліндрової гільзи середньообертового суднового дизеля / О.В. Триньов, Р.Ю. Бугайцов // Двигатели внутреннего сгорания. – 2018. – №2. – С.40-47.

Марченко А.П. Дослідження впливу матеріалу гільзи швидкохідного дизеля на її температурний стан / А.П. Марченко, В.О. Пильов, В.В. Шпаковський та інші // Двигатели внутреннего сгорания. – 2009. – №2. – С.51-53.

Патент №2006033959, Япония, МКИ С23 с 4/18. Способ обработки рабочих поверхностей цилиндров двигателя. Surfase processing / Заявитель и патентообладатель Nissan Motor Co. Ltd; заявл. 02.02.2007; опубл. 22.08.2007

Шпаковський В.В. Повышение ресурса цилиндро-поршневой группы тепловозного дизеля образованием корундового слоя на поверхности поршней / В.В. Шпаковский, А.П. Марченко, И.В. Парсаданов, В.А. Пылев // Локомотив информ. – 2007. – С.28-30.

Шпаковский В.В. Повышение ресурса и снижение расхода топлива ДВС путем применения частично-динамической теплоизоляции камеры сгорания: учеб.пособие / В.В. Шпаковский. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2012. – 132с.

Тринев А.В. Расчетное моделирование оптимального теплового состояния гильзы цилиндра быстроходного дизеля /А.В. Тринев, В. И. Калантай // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – №1. – С.35-41.

Триньов О.В. Конструктивні засоби оптимізації теплонапруженого стану циліндрової гільзи швидкохідного дизеля / О.В. Триньов, В.В. Коростиченко, Р.Ю. Бугайцов // Двигатели внутреннего сгорания. – 2017. – №2. – С.29-34.
Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.