DOI: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2019.2.08

СТВОРЕННЯ НА БАЗІ МІКРОТУНЕЛЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ДВИГУНІВ І КОТЕЛЕНЬ

А. П. Полив’янчук, І. В. Парсаданов, О. П. Строков, О. І. Каслін, О. О. Скурідіна

Аннотация


Наведено опис експериментального зразка універсальної системи екологічного діагностування транспортних двигунів і котельних установок, розробленої фахівцями Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова і Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Відзначено відмінні властивості цієї системи: універсальність, багатофункціональність, компактність, мобільність, простота в експлуатації, високі ступінь автоматизації та інформативність одержуваних результатів, можливість використання в науково-дослідній та у навчальній сферах. Розглянуто: структуру, склад та функціональні можливості основних модулів цієї системи: 1) вимірювального, що включає в себе пробовідбірний пристрій – мікротуннель МКТ-2, прилади та обладнання для безпосереднього контролю показників хімічного і фізичного забруднення навколишнього середовища; 2) тестувально-демонстраційного, що складається з автономної установки для дослідження аеродинамічних процесів у вихлопних системах двигунів і димових трубах котелень, лабораторної стійки-трансформера для монтажу різних випробувальних стендів, мультимедійного комплексу, оснащеного планшетним ПК і інформаційною SMART-панеллю з діагоналлю 43 "для демонстрації роботи приладів, обладнання, прикладних програм, результатів досліджень та ін.; 3) лабораторного, що складається з приладів та обладнання для лабораторного аналізу проб, відібраних в ході екологічних досліджень натурних об'єктів. Систематизовані методи і методики, що дозволяють визначати і аналізувати показники, що характеризують хімічні і фізичні забруднення навколишнього середовища транспортними двигунами і котельнями. Представлені результати експериментального відпрацювання вимірювальної системи на натурних об'єктах: бензиновому двигуні легкового автомобіля - ВАЗ-21081, автотракторному дизелі - 4ЧН12/14, газових котлах - ДКВР-20/13, АОГВ-100Е, твердопаливному котлі - КЧ-М-2М-4. Випробування підтвердили практичну придатність створеної вимірювальної системи.


Ключевые слова


транспортні двигуни; котельні установки; забруднюючі речовини; екологічне діагностування; універса-льна система; мікротунель; експериментальне відпрацювання

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Foote E. Evaluationof Partia lFlow Dilution Methodology for Light Duty Particulate Mass Measurement / E. Foote, M. Maricq, M. Sherman, D. Carpenteretal. // SAE Technical Paper № 2013-01-1567. – 2013. – 10 p.

Редзюк А.М. Щодо визначення масових викидів забруднюючих речовин двигунами колісних транспортних засобів / А.М. Редзюк, О.А. Клименко, О.В. Кудренко // Автошляховик України. – 2012. – № 4 (228) – С. 2–7.

Клименко О.А. Дос¬лідження та створення перспективної системи для визна¬чення масових викидів забруднюючих речовин у відпра¬цьованих газах двигунів / О.А. Клименко, А.М. Редзюк, О.В. Кудренко, С.О. Ричок // Автошляховик України. – 2012. – № 5 (229) – С. 2–8.

Lianga Z. Investigation of SVOC nanoparticle emission froml ightduty diesel engine using GC×GC-ToF-MS / Z. Lianga, J. Tiana, S. Zeraati Rezaeia, Y. Zhangaetal. // School of Mechanical Engineering, University of Birmingham, UK. – 2015. – 31 р.

Littera D. Comparison of Particulate Matter Emissions from Different Aftertreatment Technologies in a WindTunnel / D. Littera, A. Cozzolini, M. Besch, M. Velardietal. // SAE TechnicalPaper № 2013-24-0175. – 2013. – 17 p.

Bielaczyc P. Exhaust Emissions of Gaseousand Solid Pollutants Measure do verthe NEDC, FTP-75 and WLTC Chassis Dynamometer Driving Cycles / P. Bielaczyc, J. Woodburn Szczotka // SAE Technical Paper № 2016-01-1008. – 2016. – 13 p.

Варламов Г.Б. Загальні підходи до ство¬рення методологічних основ енерго-екологічного аналізу експлуатації об’єктів ПЕК / Г.Б. Варламов, К.О. Прий¬мак, Х. Шварцзова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2013. - № 10 (116). – С. 2-9.

ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ульт¬развуку та інфразвуку. – К., 1999. – 34 с. 9. ОНД 86. Ме-тодика расчета концентраций в атмосферном воздухе вред¬ных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. С.-Пб., Гидрометеоиздат, 1987. – 93 с.
Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.