ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІН УМОВ СУМІШОУТВОРЕННЯ ПРИ ФОРСУВАННІ ОПОЗИТНОГО ДВОТАКТНОГО ДИЗЕЛЯ НА ПОКАЗНИКИ ЗГОРЯННЯ

Авторы

  • А. Г. Лал Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  • І. В. Парсаданов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» http://orcid.org/0000-0003-0587-4033

DOI:

https://doi.org/10.20998/0419-8719.2020.1.03

Ключевые слова:

двотактний дизель із зустрічно-протилежним рухом поршнів, сумішоутворення і згоряння, циклова подача палива, вихрове відношення, паливопостачання, камера згоряння, вприскування палива, паливний струмінь, розподіл палива

Аннотация

В роботі проведений аналіз сумішоутворення і шляхів підвищення ефективності згоряння палива у високофорсованому двотактному дизелі із поршнями, що рухаються у протилежні сторони.

Збільшення літрової потужності потребує відповідного збільшення циклової  подачі палива, яке необхідно ефективно спалювати за обмежений час і в обмеженому просторі камери згоряння. Як відомо, саме при повному і своєчасному згорянні палива досягається ефективна та економічна робота двигуна внутрішнього згоряння, а формування паливо-повітряної суміші є важливою умовою для забезпечення якісного процесу згоряння. Дослідження впливу окремих конструктивних параметрів на сумішоутворення у високофорсованому двотактному дизелі було здійснено при використанні програмного комплексу ДИЗЕЛЬ-РК, що належить до класу термодинамічних програм, та програми візуалізації процесу руху паливних струменів. Оцінка впливових факторів на показники згоряння двотактного дизеля проводилася за розподілом палива по зонах (наведені ілюстрації) та за результатами розрахунку характеристик вприскування і тепловиділення. Розглянуті такі фактори, як зміна (збільшення) циклової подачі (Вц) при фіксованому значенні коефіцієнту надлишку повітря (α), зміна вихрового відношення (Ω), так як вибір напрямку вприскування палива форсункою залежить від інтенсивності та напряму обертання вихору повітря в камері згоряння), кута початку подачі палива (θвпр), тривалості подачі палива (φвпр), розподілу палива в об’ємі камери згоряння (за рахунок корекції розташування соплових отворів розпилювача та їх діаметра).

За результатами дослідження встановлено характер зміни розподілу палива й дана оцінка деформуванню паливного факела у камері згоряння дизеля та можливості зменшення контакту ядра струменя зі стінкою камери згоряння й збільшення об’єму зони випарювання палива при скороченні часу паливоподачі. Отримані результати є передумовою для розробки технічних рішень щодо підвищення ефективності згоряння й підвищення паливної економічності двотактного дизеля та розробки рекомендацій із забезпечення нового рівня форсування. 

Библиографические ссылки

Марченко А. П. Сфера застосування та визначення резервів підвищення ефективності згоряння в опозитних двотактних дизелях із зустрічно-протилежно рухомими поршнями / А. П. Марченко, І. В. Парсаданов, А. Г. Лал // Двигатели внутреннего сгорания. – 2019. – № 1. – С. 21-26.

Программный комплекс ДИЗЕЛЬ-РК, [Електронний ресурс]. — 2016. — Режим доступу: http://www.diesel-rk.bmstu.ru/Rus/index.php.

Кулешов А.С. Развитие методов расчета и оптимизация рабочих процессов ДВС: дис. на здобуття наук. ступеня доктора технічних наук: 05.04.02/ Кулешов Андрей Сергеевич. - М., 2011. – 235с.

Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників у 6 томах. Т.1. Розробка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин. / За редакцією проф. А.П. Марченка, засл. діяча науки України, проф. А.Ф. Шеховцова – Харків: Видавн. центр НТУ “ХПІ”, 2004.

Технічний опис - Двигатель 5ТДФ: [УДК 621.436.001.3]. - М: 1977: Військове видавництво міністерства обороні СРСР, 1977. - 149 с.

Опубликован

2020-08-31

Выпуск

Раздел

РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ ДВС