АВТОМАТИЗОВАНА TICKER-СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ ДЛЯ СВІТЛОДІОДНОГО ТАБЛА В СТЕНДОВИХ ВИПРОБУВАННЯХ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

Авторы

  • Л. П. Клименко Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3458-9453
  • В. І. Андрєєв Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-1143-8043
  • О. І. Случак Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5051-0648
  • О. Ф. Прищепов Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9608-2703
  • О. В. Щесюк Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-1467-3751
  • Я. Ю. Давиденко Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/0419-8719.2020.2.12

Ключевые слова:

світлодіод, LED-табло, ДВЗ, Arduino, рухомий рядок, автоматизована ticker-система

Аннотация

Проблема розробки адаптивних систем виведення інформації, синхронізованих з процесом перебігу експерименту вирішується за рахунок існуючих методів концентрації уваги та інтерактивної подачі інформації. Метою даного дослідження є розробка світлодіодного табла з автоматизованою ticker-системою оперативного виводу інформації при стендових випробуваннях двигунів внутрішнього згоряння. У статті авторами розроблено конструктивну схему світлодіодного табла для відображення даних стендових випробувань ДВЗ. Принцип рухомого рядку (ticker), що широко застосовується в біржовій аналітиці та рекламі є достатньо інформативним для відображення результатів стендових випробувань ДВЗ. Розроблена конструкція базується на мікросхемі MAX7219. Передача даних відбувається за допомогою інтерфейсу UART через
модуль Bluetooth HC-06. Драйвер керується за допомогою інтерфейсу SPI (режим 0). Вибір світлодіодного дисплею обумовлено можливістю застосування монохроматичного випромінювання світло діодів в якості точкових джерел випромінювання з широкими можливостями для регулювання параметрів світіння. Це досягається при використанні в складі кластерів високоефективних світлодіодів Pure-Green (525 нм), Ultra-Red (660 нм), Blue (470 нм). Встановлено, що використання модульної системи Arduino дозволить в широких межах варіювати властивості системи відображення даних та при розробці спеціального софту вести аналітику випробувань за допомогою адаптивних нейромереж. Удосконалено метод аналізу та відображення даних стендових випробувань двигуна внутрішнього згоряння. Розроблена схема може бути розвинена для голографічної підсвітки зон критичних навантажень на поверхні досліджуваної конструкції. Дещо нижча інтерактивність голограм в порівнянні з доповненою реальністю робить їх допоміжну роль більш доцільною. Це може стати базою для  формування на такій поверхні маркерів для інтерактивних систем доповненої реальності.

Библиографические ссылки

Федько А. О. Розробка та моделювання системи «розумний будинок» з підвищеною надійністю на базі Arduino [Електронний ресурс] / А. О. Федько, І. Я. Зеле-ньова, М. Ю. Тягунова // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Проблеми моделювання та автоматизації проектування. – 2019. – № 1. – С. 16–25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_pm_2019_1_5.

Pablo Dellicompagni, Luis Saravia, Martín Altamirano, Judith Franco. Simulation and testing of a solar reciprocating steam engine // Energy. – 2018. – no. 151. – Pp. 662–674. – https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.03.110.

A.P. Ma-soumi, A.R. Tavakolpour-Saleh. Experimental assessment of damping and heat transfer coefficients in an active free piston Stirling engine using genetic algorithm // Energy. – 2020. – no. 195. – Pp. 117064. – https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117064.

Рябко А. В. Автоматизація установок для лабораторного практикуму з механіки з використанням апаратно-програмної платформи arduino [Електронний ресурс] / А. В. Рябко, В. С. Толмачов // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 173(2). – С. 165–168. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_173(2)__40.

Xuejing Xing, Randy I. Anderson, Yan Hu. What׳s a name worth? The impact of a likeable stock ticker symbol on firm value // Journal of Financial Markets. – 2016. – Vol. 31. – Pp. 63–80. https://doi.org/10.1016/j.finmar.2016.06.003.

D. Scott McCrickard, Richard Catrambone, C. M Chewar, John T. Stasko. Establishing tradeoffs that leverage attention for utility: empirically evaluating information display in notification systems // International Journal of Human-Computer Studies. – 2003. – Vol. 58. – No. 5. – Pp. 547–582. https://doi.org/10.1016/S1071-5819(03)00022-3.

Мясищев А. А. Web-server на arduino для графического представления информации с удаленных датчиков [Електронний ресурс] / А. А. Мясищев // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – № 2. – С. 146–152. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_tekh_2018_2_25.

Левченко Д. В. Усереднення індикаторних діаграм ДВЗ, знятих сучасними цифровими системами реєстрації [Електронний ресурс] / Д. В. Левченко // Автомобильный транспорт. – 2017. – Вып. 41. – С. 71–76. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/at_2017_41_13.

Іван Іванов, Arduino Nano: обзор и характеристики платы от Arduino [Електронний ресурс] Datasheet arduino nano – опубл. 28 травня 2017 о 14:10. – Режим доступу : https://arduinoplus.ru/arduino-nano/.

Олег Евсегнеев. Настройка bluetooth-модулей HC-05/06 [Електронний ресурс] Онлайн курс з DIY-конструювання. – Режим доступу : https://robotclass.ru/articles/bluetooth-hc-05-06/.

Жмудь В. А. Светодиодная индикация на основе микросхемы MAX7219 / В. А. Жмудь, В. Г. Трубин, М. В., Трубин А. В. Суменков // Автоматика и программная инженерия, 2016, No 2(16). – С. 86–96. – Режим доступу : http://jurnal.nips.ru/sites/default/files/%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%98-2-2016-11.pdf.

Oufqir Z., El Abderrahmani A., Satori K. From Marker to Markerless in Augmented Reality // Bhateja V., Satapathy S., Satori H. (eds) Embedded Systems and Artificial Intelligence. Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2020. – Vol. 1076. – Springer, Singapore. DOI: 10.4018/978-1-7998-3250-8.ch003.

Hu, Y., Luo, X., Chen, Y. et al. 3D-Integrated metasurfaces for full-colour holography // Light Sci. – 2019. – Appl 8. – Pp. 86. https://doi.org/10.1038/s41377-019-0198-y.

A. Marzo, S. Seah, B. Drinkwater, D. Sahoo, B. Long, and S. Subramanian. Holographic acoustic elements for manipulation of levitated objects // Nat. Commun. – 2015. – No. 6. – Pp. 8661. https://doi.org/10.1038/ncomms9661

Опубликован

2020-08-31

Выпуск

Раздел

ГИБРИДНЫЕ СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ