НАУКОВІ ПРИНЦИПИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДИЗЕЛІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ БІОПАЛИВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/0419-8719.2021.1.03

Ключові слова:

рослинні олії;, дизельне паливо;, паливо біологічного походження;, паливна система

Анотація

Використання палив біологічного походження на основі рослинних олій та іншої аналогічної сировини в дизельних двигунах в розвинених країнах дозволяє зменшити витрати мінерального дизельного палива та покращити стан оточуючого середовища. Це питання актуально і для України, у зв'язку с чим керівними органами йому приділяється велика увага. Поглиблення знань у вивченні особливостей протікання робочих циклів дизелів, їх потужнісних та токсичних характеристик при цьому сприяє оптимізації використання цих видів палива. В наведеній роботі розглянуті основні питання, пов'язані з використанням в якості біологічної складової палива рослинних олій, таких як соняшникова, ріпакова, кукурудзяна та їх етилових ефірів як у чистому вигляді так і в суміші з мінеральним дизельним паливом. Розглянуто питання з теоретичних та експериментальних даних, пов'язаних з використанням цих палив в дизельних двигунах. Експериментальні дослідження проводились на дизельних двигунах Д21А та чотирициліндровому – Шкода – аналогу двигуна Volkswagen об'ємом 1,9 л з турбонаддувом. Економічні і токсичні харктеристики одержували за навантажувальними та шшвидкісними характеристиками .Спостерігається збільшення витрат сумішевого палива у порівнянні з мінеральним паливом, токсичні характеристики за деякими показниками були кращі, в деяких випадках, наприклад при роботі на підвищених потужностях, погіршувались відносно показників при роботі на мінеральному паливі. Сформульовано основні принципи ефективного використання біопалив в транспортних дизелях з енергетичних, токсичних показників, а також корозійного впливу сумішевих біопалив на паливну апаратуру. На сьогодні автозаправні станції в Україні продають як альтернативні тільки палива для бензинових двигунів. Це суміші в різних пропорціях бензину і біоетанолу з вмістом останнього до 35–40% за об'ємом. Ціна такого палива нижча ніж за бензин. Біодизельних палив в продажу немає, хоча вони також коштували би меньше ніж мінеральне дизпаливо. Верогідно, що застосування біодизельних палив стримується за причин необхідності адаптації дизельного двигуна до цих палив і контролю стану паливної апаратури. Однак ці витрати невеликі і можуть легко компенсуватися різницею  в ціні  мінерального і біодизельного палива. Можна припустити, що в першу   чергу біодизельне паливо буде    впроваджуватися  в сільскогосподарській техниці.

Посилання

Закон України № 4970-VІ від 19 червня 2012 р. Про внесення змін до деяких законів України щодо виробництва та використання моторних палив з вмістом біокомпонентів // Голос України. – Київ, 2012. – 20 липня, № 131.

Иванов А.С. Мировой энергетический рынок: "перезагрузка" в контексте глобального финансово-экономического кризиса / А.С. Иванов, И.Е. Матвеев // Бурение и нефть. – 2009. – № 11. – С. 3–7.

Марченко В. Ефективність та доцільність використання біодизельного палива в Україні / В. Марченко, В. Сінько // Пропозиція. – 2005. – № 10. – C. 3–37.

Сучасний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні [Електронний ресурс] / Г.Г. Геленуха [та ін.] // Біоенергетична асоціація України. Аналітична записка БАУ. – 2014. – № 9. – С. 1–32. – Режим доступу: http://www.uabio.org/img/files/docs/ position-paper-uabio-9-ua.pdf.

Девянин С.Н. Растительные масла и топлива на их основе для дизельных двигателей / С.Н. Девянин, В.А. Марков, В.Г. Семенов. – Харьков: Новое слово, 2007. – 452 с.

Льотко В. Применение альтернативных топлив в двигателях внутреннего сгорания / В. Льотко, В.Н. Луканин, А.С. Хачиян. – М.: Московский автомобильно-дорожный ин-т, 2000. – 311 с.

Быченин А.П. Повышение ресурса плунжерных пар топливного насоса высокого давления тракторных дизелей применением смесевого минерально-растительного топлива: автореф. дис. ... канд. тех. наук: 05.20.03 / Быченин Александр Павлович. – Пенза, 2007. – 17 с.

Горбов В.М. Состояние и перспективы использования биодизельных топлив в судовой энергетике / В.М. Горбов, В.С. Митенкова // Вісник СевДТУ. Механіка, енергетика, екологія: зб. наук. пр. – Севастополь: Вид-во СевДТУ, 2009. – Вип. 97. – С. 107–112.

Ажгирей М. Дизтопливо с биодобавкой: смерть или жизнь для двигателя? [Электронный ресурс] / М. Ажгирей; ABW.BY: официальный сайт. – 2010. – 3 (709), 21 января. – Режим доступа: https:// www.abw.by / number /see_note /6046/.

Техника и технологии производства и переработки растительных масел / С.А. Нагорнов, Д.С. Дворецкий, С.В. Романцова, В.П. Таров. – Тамбов: Издательство ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 92 с.

Таманджа И. Перспективы и обоснование использования биодизеля в судовых дизельных установках / И. Таманджа, Н.Н. Шуйтасов // Вестник АГТУ. Сер.: Морская техника и технология. – 2010. – № 1. – С. 158–166.

Марков В.А. Кукурузное масло как противодымная присадка к нефтяным топливам / В.А. Марков, С.Н. Девянин // Транспорт на альтернативном топливе. – 2011. – № 5 (23). – С. 6–10.

Производство биодизельного топлива из органического сырья / С.И. Дворецкий [и др.] // Вопросы современной науки и практики. Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – 2012. – № 39. – С. 126–135.

Полищук В. Альтернативные дизельные топлива / В. Полищук, В. Дубровин, А. Полищук // Motrol. – 2012. – Т. 14, № 3. – С. 20–31.

Проблемы и перспективы использования смеси дизельного топлива и рапсового масла [Электронный ресурс] / GlobeCore: официальный сайт. – 17 июня 2016. – Режим доступа: http:// blending.globecore.ru/2016/06/17/.

ДСТУ 4840:2007. Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови. – Київ: Держспоживстандарт України, 2007. – 12 с.

Лєвтєров А.М. Вивчення впливу моторних властивостей біопалива на енергоекологічні характеристики дизельного двигуна / А.М. Лєвтєров, В.П. Мараховський, В.Д. Савицький // Автомобильный транспорт: сб. научн. тр. ХНАДУ. – 2012. – Вып. 31. – С. 57–61.

Ethanol containing ethyl esters of fatty acids as perspective environment like fuel / L.K. Patrylak, K.I. Patrylak, M.V. Okhrimenko, V.V. Ivanenko, S.O. Zubenko, A.M. Levterov, V.P. Marakhovskyi, V.D. Savytskyi // Fuel the Science and Technology of Fuel and Energy. – 2013. – Vol. 113. – P. 650–653.

Лєвтєров А.М. Розробка методів адаптації дизелів до біонафтових паливних композицій / А.М. Лєвтєров, В.Д. Савицький, Н.Ю. Гладкова // Проблемы машиностроения: Том 20. – №3. – 2017. – С. 54–63.

Лєвтєров А.М. Підвищення ефективної потужності дизеля, що працює на сумішевому біодизельному паливі // А.М. Лєвтєров, В.Д. Савицький // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. ХНАДУ. – 2014. – Вып. 34. – С. 32–38.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-26

Номер

Розділ

РОБОЧІ ПРОЦЕСИ ДВЗ