КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЗГОРЯННЯ В ОПОЗИТНОМУ ДВОТАКТНОМУ ДИЗЕЛІ ПРИ ВИСОКОМУ РІВНІ ФОРСОВАННЯ

Автор(и)

  • І.В. Парсаданов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0587-4033
  • А.Г. Лал Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4729-3739

DOI:

https://doi.org/10.20998/0419-8719.2021.1.06

Ключові слова:

опозитний двотактний дизель із зустрічно-протилежним рухом поршнів, ОДДПП, енергетичні, економічні і екологічні показники, сумішоутворення і згоряння

Анотація

У роботі на основі аналізу і синтезу раніше виконаних теоретичних і практичних досліджень пропонується концепція організації процесу згоряння в опозитному двотактному дизелі з назустріч рухомими поршнями при високому рівні форсування. Такі дизелі випускаються в Україні і знаходять широке застосування в наземному, морському і залізничному транспорті як дизель-генераторні установки. Реалізація цієї концепції дозволить забезпечити для даних дизелів при поліпшенні паливної економічності водночас знизити теплову напруженість циліндропоршневої групи.

Коротко розглянуті особливості організації робочого процесу в опозитному двотактному дизелі з назустріч рухомими поршнями. Відзначено внесок українських, російських і американських вчених в розвиток і підвищення ефективності їх сумішоутворення. Розглянуті сучасні тенденції розвитку опозитних двотактному дизелів

Відповідно до мети досліджень, якою визначається вибір напрямків розробок і реалізації технічних рішень щодо одночасного зниження витрати палива і теплової напруженості циліндропоршневої групи при форсуванні опозитного двотактного дизеля, як критерій оцінки якості згоряння запропоновано використовувати кількість виділеної теплоти.

На підставі результатів виконаних раніше досліджень розроблені концептуальні засади підвищення ефективності процесу згоряння високофорсованого опозитного двотактного дизеля з протилежно рухомими поршнями, які безпосередньо пов'язані з показниками повітропостачання, подачі палива, обґрунтуванням вибору форми камери згоряння і визначаються кількістю виділеної при згорянні теплоти і характером її зміни за кутом повороту колінчастого вала.

Посилання

Рязанцев, Н. К. Конструкция форсированных двигателей наземних транспортних машин: учеб. Пособие в 2-хчастях / Н. К. Рязанцев. – К.: ИСИО, 1993. – Ч. 1. – 252 с.

Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників у 6 томах. Т.1. Розробка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин. / За редакцією проф. А.П. Марченка, засл. діяча науки України, проф. А.Ф. Шеховцова – Харків: Видавн. центр НТУ “ХПІ”, 2004. – с.

Разлейцев Н.Ф. Математическая модель распределения масс топлива в струе дизельной форсунки./ Разлейцев Н.Ф., Жадан А.С. — Харьк. Политехн. ин-т.: Рук. деп. в УКрНИИНТИ. 1903 УК 86, 1986. – 23 с.

Разлейцев Н.Ф. Модель распределения топлива в среде вращающегося заряда цилиндра дизеля./ Разлейцев Н.Ф., Жадан А.С. — Харьк. Политехн. ин-т.: Рук. деп. в УКрНИИНТИ. 1902 УК 86, 1986. – 20 с.

Разлейцев Н.Ф. Моделирование и оптимизация процесса сгорания в дизелях. – Харьков: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1980. – 169 с.

Кулешов А.С. Развитие методов расчета и оптимизация рабочих процессов ДВС: дис. на здобуття наук. ступеня доктора технічних наук: 05.04.02/ Кулешов Андрей Сергеевич. - М., 2011. – 235с

Развитие многозонных моделей для расчета сгорания в современных ДВС / Кулешов А. С., Фадеев Ю. М., Кулешов А. А. // Двигателестроение. - 2017. - № 2. - С. 7-10.

Achates Power Wins $14 Million Military Engine ProjectSingle Cylinder Advanced Combat Engine Technology Demonstrator Project [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://achatespower.com/wp-content/uploads/2019/12/Achates-Power_AdvancedCombatEngine_FINAL_33115.pdf.

Achates Power Awarded $9 Million by the U.S. Department of Energy to Develop a New Disruptive Internal Combustion Engine in Partnership with Argonne National Laboratory and Delphi Automotive [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://achatespower.com/wp-content/uploads/2019/12/Achates-Power_ARPAE_OPGCI-Release_FINAL.pdf.

ARPA-E Awards Grant for Hybrid Opposed-PistonEngine [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://achatespower.com/wp-content/uploads/2019/12/Achates-Power-Hybrid-OP-Engine-ARPAE.pdf.

Парсаданов И.В. Повышение качества и конкурентоспособности дизелей на основе комплексного топливно-экологического критерия: Монография / И.В. Парсаданов. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2003. – 244 с.

Гаврилов В.В. Принципы организации и показатели качества смесеобразования и сгорания в судовом дизеле / В. В. Гаврилов // Двигателестроение № 3 (265). – 2016. - № 6. – С. 16-22.

Разлейцев Н.Ф. Изменение показателей процесса сгорания в дизеле с повышенной температурой стенок камеры сгорания / Н. Ф. Разлейцев, М. Л. Копылов, И.Н. Карягин // Двигатели внутреннего сгорани,. – 1986 – № 44. – С. 70-77.

Wochni Gerhard, Spidler Walter, Kolesa Konrad Heat insulation chamber walls–a measure to decrease the fuel consumption of I.C. engines? // «Sae Techn. Ser.», 1987, No. 870339, 11 pp.

Opposed-Piston, Two-Stroke Diesel Engine Advantages in Meeting Higher Fuel Efficiency and Emissions Standards: материалы коллоквиума 3rd Aachen Colloquium China Automobile and Engine Technology (Ахен, 2013) / Eurogress Aachen — А. : Eurogress Aachen, 2013. — С. 1 -22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-26

Номер

Розділ

РОБОЧІ ПРОЦЕСИ ДВЗ