ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ БОРТОВИХ ТЕПЛООБМІННИКІВ

Автор(и)

  • Ю. Л. Мошенцев Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1377-7498
  • О. А. Гогоренко Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9157-6659

DOI:

https://doi.org/10.20998/0419-8719.2021.1.07

Ключові слова:

бортовий теплообмінник, охолоджувач наддувного повітря, система охолодження, термічний опір; теплоносій внутрішнього контуру, забортна вода

Анотація

Розглянуто аспекти проектування бортових теплообмінників для системи охолодження енергетичної установки судна. Такі теплообмінники повинні розраховуватися відповідно до класичних основ теорії та розрахунку теплообмінних апаратів. Разом з тим ключові моменти проектування розглядаються відомими джерелами окремо, як специфічні елементи теорії. У зв'язку з цим вони не об'єднані єдиною системою, необхідною для їх використання в конкретних задачах проектування. Відповідно в роботі виділені, конкретизовані і уточнені параметри формул, які використовуються в розрахунковій задачі. Зокрема, обчислення коефіцієнта тепловіддачі з боку забортної води виконується за формулою, яка дає середнє для борта значення коефіцієнта. Коефіцієнти тепловіддачі з боку теплоносія внутрішнього контуру обчислюються за відомими формулами, рекомендованим для розрахунку тепловіддачі в каналах будь-яких форм. Звернута увага на те, що тепловіддача з боку трюму йде до оребреної стінки. У зв'язку з цим коефіцієнти тепловіддачі, що визначаються за вказаними формулами, слід вважати конвективними. Перехід до приведених значень коефіцієнтів тепловіддачі слід виконувати з урахуванням ККД оребреної поверхні теплообміну, який враховує нерівномірну температуру різних ділянок поверхні теплообміну. Розрахунок теплопередачі виконується з урахуванням можливих забруднень поверхонь. Запропоновано порядок виконання розрахункових кроків, в результаті яких можуть бути визначені розміри і теплотехнічні параметри теплообмінника. Встановлено, що використання розглянутих пропозицій призводить до результатів, близьких до рекомендованих авторитетними джерелами. Наведені пропозиції не суперечать досвіду створення і проектування подібних конструкцій. Рекомендації можуть бути використані в навчальних і практичних цілях тими, хто проектує теплообмінники подібних конструкцій.

Посилання

Федоровский К. Ю. Замкнутые системы охлаждения энергетических установок : монография / К. Ю. Федоровский, Н. К. Федоровская. – М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. – 160 с.

Aijjou A., Bahatti L., Raihani A. Enhanced ship energy efficiency by using marine box coolers / A. Aijjou, L. Bahatti, A. Raihani // Advances in Science, Technology and Engineering Systems. – 2018. – 3(6), С. 83-88, doi:10.25046/aj030608.

Aijjou, A., Bahatti, L., Raihani, A. Influence of keel coolers use on ship energy efficiency: A case study and evaluation / A. Aijjou, L. Bahatti, A. Raihani // Paper presented at the Proceedings of the 2018 International Conference on Optimization and Applications. – 2018, С. 1-6, doi: 10.1109/ICOA.2018.8370559.

Młynarczak A. Box coolers as an alternative to existing cooling systems / A. Młynarczak // Scientific Journals Maritime University of Szczecin. – 2013. – 36(108) z. 2. – С. 131-136.

Application & Installation Guide Cooling Systems. CAT, Caterpillar, BUILT FOR IT. – 2016.

Eastwood J. C. Liquid-Coupled Indirect-Transfer Exchanger Application to the Diesel Engine / J. C. Eastwood // Journal of Engineering for Power. – 1979. – vol. 101(4), C. 516-523, doi: 10.1115/1.3446611.

Кейс В. М. Компактные теплообменники / В. М. Кейс, А. Л. Лондон [пер. с англ.] ; [под ред.] Ю. В. Петровского. – М. : Энергия, 1967. – 224 с.

Теплопередача : учебник для вузов / В. П. Исаченко, В. А. Осипова, А. С. Сукомел [и др.]. – [3-е изд.] – М. : Энергия, 1975. – 488 с.

Standards of Tubular Exchanger Manufacturers Association. 9-th edition, 2007. – 298 с.

Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / И. Е. Идельчик [под ред.] М. О. Штейберга. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1992. – 672 с.

Михеев М. А. Основы теплопередачи / М. А. Михеев, И. М. Михеева. – М. : Энергия, 1977. – 344 с. 12. Эккерт Э. Р. Теория тепло- и массообмена / Э. Р. Эккерт, Р. М. Дрейк [пер. с англ.] ; [под ред.] А. В. Лыкова. – М.-Л. : Госэнергоиздат, 1961. – 680 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-26

Номер

Розділ

КОНСТРУКЦІЯ ДВЗ