ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОЇ ОЛІЇ В ЯКОСТІ ПАЛИВА В СЕРЕДНЬООБЕРТОВОМУ ДИЗЕЛЬНОМУ ДВИГУНІ

Автор(и)

  • О.І. Грабовенко Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3034-7094
  • С.М. Доценко Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2913-3790
  • В.В. Нестеренко Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5570-3059
  • І.А. Швець Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0500-6236

DOI:

https://doi.org/10.20998/0419-8719.2021.2.11

Ключові слова:

дизельний двигун, силова установка, соєва олія, паливна апаратура, температура відпрацьованих газів, максимальний тиск

Анотація

Маючи високу паливну економічність, дизельні двигуни визначаються відносно високим рівнем викидів шкідливих речовин, що негативно впливає на людей і навколишнє середовище. В перспективі деякі із Європейських країн планують відмовитися від використання двигунів, що працюють на дизельному паливі, після 2030 року. Одним із варіантів використання даного типу двигунів є перевід їх на альтернативні палива з відновлювальних джерел енергії - рослинних олій (рапсове, соняшникове і соєве). До переваг рослинних олій відносять те, що при попаданні на землю вони через пару тижнів розпадаються. Завдяки незначній кількості сірки в рослинних оліях у відпрацьованих газах двигуна практично відсутні оксиди сірки. До позитивних екологічних факторів можна віднести зниження викидів в атмосферу оксидів азоту (NOx), оксиду вуглецю (СО), вуглеводнів які не згоріли (СНх)  та сажі (С). Але необхідно відмітити, що використання палив на рослинній основі містить в собі проблеми, пов’язані із підготовкою палива, врахування його фізико-хімічних властивостей, правильною експлуатацією двигуна та використання орних земель для вирощування рослинних олій.

У статті представлені результати експериментальних досліджень щодо визначення ефективних показників при роботі на соєвій олії дизельного двигуна 6ЧН 26/34 виробництва «Первомайськдизельмаш», що входить до складу стаціонарного дизель-генератора ДГА-900 потужністю 900 кВт. Зазначений дизельний двигун з нерозділеною камерою згоряння типу «Гесельман», газотурбінним наддувом та проміжним охолодженням наддувочного повітря. Більш в’язка соєва олія має кращі властивості з змащення спряжених пар та вузлів двигуна, в результаті збільшується термін служби самого двигуна та паливного насосу високого тиску в середньому на 60%. Але більш в’язка соєва олія погіршує сумішоутворення, розпилювання та згоряння палива. Пускові якості двигуна також погіршуються. Але при підвищенні температури в’язкість соєвої олії різко зменшується. Проаналізовано причини, що призвели до появи вищезазначених проблем.

Крім того, описано особливості та переваги когенераційної силової установки, що дає можливість отримати на виході дві форми корисної енергії – теплову і електричну. Застосування когенерації  значно підвищує загальний коефіцієнт корисної дії установки, надає значні можливості для ефективної утилізації тепла та досягнення максимального економічного ефекту.

Посилання

Shvets I. Results of the Experimental Research of the Medium Speed Diesel Engine Work on Soybean Oil / I. Shvets , O. Hrabovenko , S. Dotsenko , V. Nesterenko // Transport Means 2020 : Proceedings of 24th International Scientific Conference, September 30 - October 02 , 2020, Kaunas, Lithuania, 2020 – p. 671-675.

Доценко С. Конвертація дизельних двигунів сільськогосподарської техніки для роботи на метиловому ефірі ріпакової олії / Сергій Михайлович Доценко // Збірник наукових праць КНТУ. – 2007. – Вип. № 37. – С.219–223.

Доценко С.М. Когенерационная установка на базе дизель - генератора ДГА-900, работающая на растительном масле / Доценко С.М., Грабовенко А.И., Швец И.А. // Сборник докладов XXV научно-технической конференции с международным участием Ековарна. — 2019. — 5 с.

Марченко А.П. Расчетно-эксперименталь-ные исследования по оценке влияния подогрева альтернативных топлив на показатели работы дизеля / Марченко А.П., Минак А.Ф., Семенов В.Г., Линьков О.Ю. // Двигатели внутреннего сгорания – 2005. — 8с.

Марченко А.П. Результаты исследований рабочего процесса и токсичности дизеля, работающего на топливах растительного происхождения / А.П.Марченко, А.Ф.Минак, И.А.Слабун та ін. // Двигатели внутреннего сгорания. – 2003. – 33с.

Девянин С.Н. Растительные масла и топлива на их основе для дизельных двигателей / Девянин С.Н., Марков В.А., Семенов В.Г. // Новое слово, 2007. – 452 с.

Дослідження фізико-хімічних показників альтернативного біопалива на основі ріпакової олії / А.П Марченко., В.Г. Семенов, Д.У. Семенова, О.Ю. Ліньков // Машинобудування: Вісник Харківського державного політехнічного університету. Збірка наукових праць. – 2000. – Вип. 101. – 159с.

Семенов В.Г. Определение физических свойств и химического состава рапсового масла, применяемого в качестве биотоплива для дизелей / Семенов В.Г., Зинченко А.А. // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Хімія, хімічна технологія та екологія.– 2002. – 162с.

Ошовський, В. Я. Взаємодія рослинних олій з робочими контактними поверхнями деталей паливної апаратури дизельних двигунів / В. Я. Ошовський, О. І. Грабовенко, І. А. Швець. // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодержавний науково-технічний збірник ЦНТУ. – 2019. – 186с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-26

Номер

Розділ

ВИПРОБУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДВЗ