ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ І НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Автор(и)

  • А.П. Марченко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9746-4634
  • І.В. Парсаданов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0587-4033
  • О.П. Строков Класичний приватний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/0419-8719.2022.2.01

Ключові слова:

навколишнє середовище, парниковий газ, автомобільний транспорт, перспективні енергетичні установки

Анотація

Вирішення енергетичних і екологічних проблем є одною із основних задачею сучасності. В даній роботі відзначена роль двигунів внутрішнього згоряння, в першу чергу дизельних двигунів, в світовій енергетиці і конкретно в автомобільному транспорті, споживанні природних ресурсів, негативному впливі на навколишнє середовище і глобальному потеплінні. Наведені напрямки подальшого підвищення ефективності дизельних двигунів і енергетичних установок автомобільного транспорту. Ці напрямки пов’язані із реалізацією існуючих резервів з підвищення ККД двигунів, удосконаленням конструкції, підвищення технологічності, покращення екологічних показників, використання альтернативних видів палива, а також існуючими на часі у сучасній цивілізації  проблемами використання потужних мобільних енергетичних установок на транспорті, будівництві, як окремо, то у сільському господарстві, а загалом при  раціональному природокористуванні, у військових засобах тощо.  Провідна роль ДВЗ як енергетичної установки для автотранспорту в майбутньому буде доповнена при розширенні застосування гібридних установок, що складаються з дизельного двигуна, електрогенератора, приводних електродвигунів, накопичувача електроенергії, систем мікропроцесорного керування та оптимального регулювання. Сьогодні гібридні установки на базі ДВЗ мають зростаюче використання на пасажирському транспорті для міських і міжміських перевезень, та на особистому транспорті, є незамінними в окремих технологіях сільгоспвиробництва і у військовій техніці.  При цьому, для гібридних силових установок з ДВЗ концепція удосконалення цих установок  трансформується  у бік забезпечення підвищення експлуатаційного ККД, економічної та екологічної ефективності на усіх експлуатаційних режимах роботи при забезпеченні  значного рівня форсування самих ДВЗ,  підвищення  надійності і ресурсу в експлуатації.

Біографії авторів

А.П. Марченко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доктор техн. наук, проф., проректор з наукової роботи

І.В. Парсаданов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доктор техн. наук, проф., головний науковий співробітник кафедри двигунів та гібридних енергетичних установок

О.П. Строков, Класичний приватний університет

доктор техн. наук, проф.

Посилання

Глобальні енерго-еколого-кліматичні проблеми та невідкладність їх вирішення: підручник / П.М. Каніло, А.М. Туренко, А.В. Гриценко, Н.В. Внукова. – Харків: ХНАДУ, 2020.– 388 с.

Zhen Fang (Editor), Biodiesel – Feedstocks, Production and Applications. – InTech – Open Access, 2013. – 487 p.

Communication from the Commission to the European Parliament, the council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe. European Commission. Brussels, 08.07.2020. – P. 23.

The U. S. Department of Energy. Hydrogen Program Plan, Washington, November, 2020. – P 51.

The Strategic Road Map for Hydrogen and Fuel Cells. Industry-academia-govemment action plan to realize a “Hydrogen Society”. Hydrogen and Fuel Cell Strategy Council. Tokyo, March 12, 2019. - P 59.

Спільна заява за результатами 7-го засідання Ради асоціації між Україною та ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/spilna-zayava-za-rezultatami-7-go-zasidannya- radi-asociaciyi-mizh-ukrayinoyu-ta-yes.

Марченко А.П., Парсаданов І.В., Товажнянський Л.Л., Шеховцов А.Ф. Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників у 6 томах, Т. 5 Екологізація ДВЗ – 2-е видання / За редакцією проф. А.П. Марченко. – Х. Видавничий центр НТУ "ХПІ", 2014.– 348 с.

Канило П.М. Тепловая энергетика, ДВС и глобальное потепления климата / Канило П.М., Марченко А.П., И.В. Парсаданов // Двигатели внутреннего сгорания. – 2015. –№2. – С.57-69.

BP-statistical-review-of-world-energy-2018-full-report [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bp.com/statisti calreview. –2.09.2018.

Канило П.М. Глобальное потепление климата. Антропогенно-экологическая реальность: монография / П.М. Канило. – Харьков: ХНАДУ. – 2015. – 312 с.

Горшков В.В. Изменение глобального круговорота углерода: результаты анализа измерений отношений О2/N2 в атмосфере и парциального давления СО2 у поверхности раздела океан-атмосфера / В.В. Горшков, А.М. Макарьева // Геохимия. – 2001. – № 5. – С. 526 – 535.

Forward – The Economist. Summary and Interpretation of the Schedule for the Prohibition of Sale of Internal Combustion Engine Vehicles by Countries and OEMs in 2018. –2017. – Available at: https: //www.qianzhan.com/analyst/detail/220/171222-572ae796.html.

The Death of the Internal Combustion Engine // The Economist. – 2017. – Available online: https://www. economist.com/leaders/2017/08/12/the-death-of-the-internal-combustion-engine.

Daisho Y. Developing Advanced Low-Emission and Fuel-Efficient Vehicle Technologies Eyeing 2020 and beyond. J. Automot // Energy Saf. – 2010. –№ 1. – Р. 6–13.

Japan Science and Technology Agency. Achieving Thermal Efficiency of over 50% in Passenger Car Engines. – 2019. – Available online: https://www.jst.go.jp/EN/achievements/research/bt2019-04.html (accessed on 9 May 2020).

Kalghatgi, G.T. The outlook for fuels for internal combustion engines / G.T. Kalghatgi // Int. J. Eng. Res. – 2014. – №15. – 383–398.

Fuquan Zhao. Challenges, Potential and Opportunities for Internal Combustion Engines in China / Fuquan Zhao, Kangda Chen, Han Hao, Zongwei Liu // Sustainability. – 2020. – 12(12). – 4955; https://doi.org/10.3390/su12124955.

José Ramón Serrano. Why the Development of Internal Combustion Engines Is Still Necessary to Fight against Global Climate Change from the Perspective of Transportation. / José Ramón Serrano, Ricardo Novella, and Pedro Piqueras // Appl. Sci. – 2019; https://doi.org/10.3390/app9214597.

Hawkins, T.R. Comparative environmental life cycle assessment of conventional and electric vehicles / Hawkins, T.R.; Singh, B.; Majeau-Bettez, G.; Strømman, A.H. // J. Ind. Ecol. – 2013. – №17. – Р. 53–64.

Hao, H.; Cheng, X.; Liu, Z.; Zhao, F. Electric vehicles for greenhouse gas reduction in China: A cost-effectiveness analysis / Hao H., Cheng X., Liu Z., Zhao F. // Transp. Res. Part D Transp. Environ. – 2017. – 56. – Р. 68–84.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-15

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДВИГУНОБУДУВАННЯ