ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ СИСТЕМ ГРАВІМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ ТВЕРДИХ ЧАСТИНОК У ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗАХ ТРАНСПОРТНИХ ДИЗЕЛІВ

Автор(и)

  • А.П. Полив’янчук Вінницький національний технічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9966-1938
  • В.Л. Крещенецьки Вінницький національний технічний університет, Ukraine
  • О.П. Антонюк Вінницький національний технічний університет, Ukraine
  • М.В. Мітко Вінницький національний технічний університет, Ukraine
  • А.В. Дмитрієва Вінницький національний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/0419-8719.2022.2.08

Ключові слова:

транспортний дизель, екологічна діагностика, відпрацьовані гази, тверді частинки, розбавляючий тунель

Анотація

Проаналізовано вимоги нормативних документів – Правил ЄЕК ООН R-49, R-96, міжнародного стандарту ISO 8178 та ін. щодо технічних характеристик та умов використання еталонних повнопотоких та альтернативних частковопотокових систем (тунелів) для розбавлення відпрацьованих газів транспортних дизелів повітрям і проведення гравіметричного контролю вмісту в них твердих частинок. Досліджено світовий та вітчизняний досвід експлуатації розбавляючих тунелів різних типів – повнопотокових з 1-ю і 2-ма лініями розбавлення та частковопотокових міні- і мікро- тунелів, що дозволило встановити емпіричні залежності для оцінювання ступенів впливу температурних режимів відбору газових проб на точність вимірювань масових викидів твердих частинок на різних режимах роботи дизеля. Розроблено математичні моделі для визначення температур проби розбавлених відпрацьованих газів в тунелях різних типів та оцінювання результуючої похибки вимірювання нормованого середньоексплуатаційного викиду дизельних твердих частинок – показника РМ. На основі результатів екологічних випробувань транспортних дизелів 1Ч12/14 та 4ЧН12/14 за 13-ступінчастим випробувальним циклом ESC та розроблених математичних моделей проведено розрахункові дослідження з оцінювання впливу на точність мінітунелю з діаметром 10 см та мікротунелю з діаметром 3 см температурних режимів пробовідбору, які порівнювались з режимами еталонного тунелю з діаметром 46 см. Результати досліджень довели доцільність регулювання температури проби в мікротунелі для підвищення його точності шляхом усунення суттєвих методичних похибок вимірювань показника РМ, які складають -1,6 … -1,7 %. Встановлено, що в мінітунелі відповідні похибки є не суттєвими і складають -0,3 … -0,4 %, що свідчить про відсутність потреби в регулюванні температури проби в цій системі.

Біографії авторів

А.П. Полив’янчук, Вінницький національний технічний університет

доктор техн. наук, проф., професор кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля

В.Л. Крещенецьки, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

О.П. Антонюк, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, старший викладач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

М.В. Мітко, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, старший викладач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

А.В. Дмитрієва, Вінницький національний технічний університет

асистент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

Regulation № 49-06. Uniform Provisions Concerning the Measures to be Taken Against the Emission of Gaseous and Particulate Pollutants from Compression-ignition Engines and Positive-ignition Engines for Use in Vehicles. E/ECE/TRANS/505, 2013. – 541 p.

Lianga Z. Investigation of SVOC nanoparticle emission from light duty diesel engine using GC×GC-ToF-MS / Z. Lianga, J. Tiana, S. Zeraati Rezaeia, Y. Zhanga et al. // School of Mechanical Engineering, University of Birmingham, UK, 2015. – 31 р.

Foote E. Evaluation of Partial Flow Dilution Methodology for Light Duty Particulate Mass Measurement / E. Foote, M. Maricq, M. Sherman, D. Carpenter et al. // SAE Technical Paper № 2013-01-1567. – 2013. – 10 p.

Клименко О.А. Дослідження та створення перспективної системи для визначення масових викидів забруднюючих речовин у відпрацьованих газах двигунів / О.А. Клименко, А.М. Редзюк, О.В. Кудренко, С.О. Ричок // Автошляховик України. – 2012. – № 5 (229) – С. 2–8.

Polivyanchuk A.P. Improving the accuracy of the gravimetric method for control particulate matter in diesel exhaust / A.P. Polivyanchuk, I.V. Gritsuk, E.A. Skuridina // New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / Riga, Latvia: “Baltija Publishing”. – 2019. – Р. 269-301.

Редзюк А.М. Щодо визначення масових викидів забруднюючих речовин двигунами колісних транспортних засобів / А.М. Редзюк, О.А. Клименко, О.В. Кудренко // Автошляховик України. – 2012. – № 4 (228) – С. 2–7.

Alozie, N. Influence of Dilution Conditions on Diesel Exhaust Particle Measurement Using a Mixing Tube Diluter / N. Alozie, D. Peirce, A. Lindner, W. Winklmayr et al. // SAE Technical Paper № 2014-01-1568. – 2014. – 14 p.

Smart Sampler PC SPC 472. PC program for SPC 472 control. – AVL, List GmbH Graz, Austria, 1993. – 76 p.

Russel R. Development of a Miniaturized, Dilutien-Based Diesel Engine Particulate Sampling System for Gravimetric Measurement of Particulates / R. Russel // SAE Techn. Pap. Ser. №931190. – 1993. – 12 p.

Polivyanchuk A.P. Features of Environmental Diagnostics of Heat Motors and Boiler Plants by Information Methods / A. Polivyanchuk, M. Ahieiev, A. Kagramanian, A. Baranovskis, O. Samarin // ICTE in Transportation and Logistics 2019. Series: Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham, 2020. – P. 360-367.

Болгарский А.В. Термодинамика и теплопередача / А.В. Болгарский, Г.А. Мухачев. – М.: Высшая школа, 1964. – 458 с.

Полив’янчук А.П. Підвищення ефективності систем контролю викидів твердих частинок з відпрацьованими газами дизелів: монографія / А.П. Полив’янчук. – Х.: ХНАДУ, 2015. – 224 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-17

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ДВЗ