МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОГУ ПОВЗУЧОСТІ МАТЕРІАЛУ ПОРШНЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРИЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ЙОГО БІЧНОЇ ПОВЕРХНІ

Автор(и)

  • О. Ю. Ліньков Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2780-2412
  • В. В. Пильов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1514-1020
  • С. В. Ликов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • В. О. Пильов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3185-1604

DOI:

https://doi.org/10.20998/0419-8719.2022.2.10

Ключові слова:

двигун внутрішнього згоряння, поршень, алюмінієві сплави, надійність, моделювання, деформації, повзучість

Анотація

Постійне підвищення питомої потужності двигунів призводить до роботи матеріалів, що утворюють камеру згоряння, на межі їх міцності та зменшення надійності конструкцій двигунів. Передбачення надійної роботи елементів конструкції двигуна стає все більш актуальним і вимагає наявності відповідних методик для такої оцінки. За найбільш показовий елемент камери згоряння взято поршень. Він працює при значних термічних навантаженнях і саме його поверхні можуть працювати на межі призначених показників надійності. Аналіз публікацій показав актуальність поставленої задачі через зафіксовані випадки втрати параметричної надійності поршня з цілого ряду причин. Для забезпечення параметричної надійності бічної поверхні поршня під час проектування необхідно застосовувати додатковий критерій, якій повинен враховувати значення порогу повзучості матеріалу в продовж експлуатації. В роботі відмічена специфічність багатьох матеріалів – незначна тривалість першої стадії повзучості – їх зміцнення. В дослідженні розглянуто схему деформування критичної зони юбки поршня при визначенні порогу повзучості матеріалу за традиційною методикою та при врахуванні факту наявності стадії повзучості початкового зміцнення матеріалу. Встановлено відмінності результатів при врахуванні властивостей незміцненого та зміцненого поршневого алюмінієвого сплаву АК12М2МгН внаслідок повзучості. Показано, що результати досліджень щодо порогу повзучості незміцненого алюмінієвого сплаву слід враховувати в оцінках параметричної надійності бокової поверхні поршнів форсованих за потужністю двигунів. Саме для цієї зони межа повзучості матеріалу найбільше відрізняється для зміцненого і незміцненого матеріалу. Наступний напрям робіт пов’язано з визначенням порогу повзучості інших матеріалів та застосування отриманих даних в критерії параметричної надійності.

Біографії авторів

О. Ю. Ліньков, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри двигунів та гібридних енергетичних установок

В. В. Пильов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій

С. В. Ликов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

аспірант кафедри двигунів та гібридних енергетичних установок

В. О. Пильов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доктор техн. наук, професор, професор кафедри двигунів та гібридних енергетичних установок

Посилання

Пильов В.О. Автоматизоване проектування поршнів швидкохідних дизелів із заданим рівнем тривалої міцності / В. О. Пильов. – Харків: Видавничий центр НТУ “ХПІ”, 2001. – 332 с.

Damage analysis of details of ICE, DFCDIESEL available at. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.dfcdiesel.com/warranty-info/failure-analysis

Pylyov V. O. The Influence of Load Modes on the Resource Reliability of Engine Parts of Agricultural Machinery / V. O. Pylyov, O. Linkov, D. Samoilenko, S. O. Kravchenko, V. V. Pylyov, I. Mordivintseva, S. Lykov / Proceedings of 24th International Scientific Conference Transport Means. September 30 – October 02, 2020 Online Conference. – Kaunas, Lithuania. Part 1. Рp. 107–113.

Пылев В. А. Повышение надежности поршня форсированного быстроходного дизеля / В. А. Пылев, А. В. Белогуб, О. Ю. Линьков, В. В. Пылев, С. В. Лыков, П. С. Баглай, А. А. Терно // Двигатели внутреннего сгорания. –2016. – №2. – с. 55–58. Doi: 10.20998/0419-8719.2016.2.10

Марченко А. П. Концептуальні положення щодо забезпечення надійності поршнів форсованих дизелів протягом заданого ресурсу / А. П. Марченко, О. Ю. Ліньков, В. В. Пильов, С. В. Ликов, Р. Ариан, В. О. Пильов // Двигуни внутрішнього згоряння. –2022. – №1. – с. 3–12.

Piston damage –recognizing and rectifying. MS Motorservice International GmbH –50 003 973-02 –EN –07/15 (012020), 92p.

Марченко А. П. Порівняльна оцінка повзучості поршневих алюмінієвих сплавів / А. П. Марченко, В. О. Пильов, О. Ю. Ліньков, С. В. Ликов // Двигатели внутреннего сгорания. – 2021. – № 2. – С. 43-49. doi: 10.20998/0419-8719.2021.2.06

Доценко В. Н. Методика проектирования профиля поршня ДВС / В. Н. Доценко, А. В. Белогуб, И. Н. Москаленко // Вестник двигателестроения. – 2015. – № 1. – С. 74-80. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vidv_2015_1_17

Современные дизели: повышение топливной экономичности и длительной прочности. Под ред. А. Ф. Шеховцова / Ф. И. Абрамчук, А. П. Марченко, Н. Ф. Разлейцев, Е. И. Третьяк, А. Ф. Шеховцов, Н. К. Шокотов. – Київ: Техніка, – 1992. – 272 с.

Чайнов Н. Д. Особенности нагружения и ползучесть материалов, образующих камеры сгорания форсированных тракторных дизелей / Н. Д. Чайнов, А. Ф. Шеховцов, А. Ф. Абрамчук, В. А. Пылев // Двигатели внутреннего сгорания. – 1987. – Вып. 46, – с. 19-25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-15

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ДВЗ