ОЦІНКА ТЕПЛОНАПРУЖЕНОГО СТАНУ ПОРШНІВ ДВЗ З УРАХУВАННЯМ ПОРОГУ ПОВЗУЧОСТІ ЇХ БІЧНОЇ ПОВЕРХНІ

Автор(и)

  • А. П. Марченко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9746-4634
  • О. Ю. Ліньков Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2780-2412
  • В. В. Пильов Національний технічноий університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1514-1020
  • С. В. Ликов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/0419-8719.2023.2.01

Ключові слова:

двигун внутрішнього згоряння, збільшення потужності, поршень, параметри надійності, результати моделювання термонапруженого стану, межа повзучості незміцненого і зміцненого матеріалів

Анотація

 

 

При створенні нових конструкцій двигунів до них висувають усе більш жорсткі вимоги щодо показників питомої потужності та надійності при забезпеченні сукупності інших експлуатаційних показників. Застосування нових конструктивних рішень або перехід на інший матеріал поршня дозволяє значно підвищити можливий рівень форсування двигуна. Це вимагає обов’язкового аналізу теплонапруженого стану конструкції. Саме такий аналіз може показати, чи буде ефективним те чи інше конкуруюче рішення. Дане дослідження показує можливу ефективність застосування певних конструктивних заходів. За об’єкт дослідження прийнято поршень дизеля 4ЧН12/14. Рівні форсування відповідали 20-30 кВт/л. Виконано моделювання температурного та теплонапруженого станів поршня у двох конструктивних виконаннях і для двох матеріалів сплавів АЛ25 та АК4. Рівень термічних напружень конструкції встановлено в пружній постановці. Отриманні дані дозволяють проводити аналіз стану поршнів і робити висновки на основі концепції гарантованого забезпечення надійності. Проведено аналіз температурного стану у зоні кромки камери згоряння поршня та у зоні канавки під перше поршневе кільце, де можлива втрата фізичної надійності конструкції. Оцінено поріг повзучості матеріалів бічною поверхнею поршня. При аналізі були використані раніше визначені нами межі повзучості матеріалів, що досліджувались. Пояснено факти появи натирів на поршнях в початковий період їх навантажень на основі перевищення порогу повзучості незміцненого матеріалу. Показано, що перевищення порогу повзучості незміцненого матеріалу поршня може мати місце, коли за критеріями температурного стану кромки камери згоряння, зони першого компресійного кільця та порогу повзучості зміцненого матеріалу конструкція є працездатною. За результатами багатоваріантного аналізу зроблено висновки щодо працездатності конкуруючих конструкцій поршня при граничних рівнях форсування дизеля.

Біографії авторів

А. П. Марченко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доктор техн. наук, професор, проректор з наукової роботи  

О. Ю. Ліньков, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри двигунів та гібридних енергетичних установок

В. В. Пильов, Національний технічноий університет «Харківський політехнічний інститут»

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій

С. В. Ликов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

аспірант кафедри двигунів та гібридних енергетичних установок

Посилання

Damage analysis of details of ICE, DFCDIESEL. – 2023Available at: http://www.dfcdiesel.com/warranty-info/failure-analysis

Piston damage – recognizing and rectifying. MS Motorservice International GmbH –50 003 973-02 – EN –07/15 (012020), 92p.

Алехин С.А. Анализ температурного состояния корпусов составных поршней двухтактных дизелей специального назначения / С.А. Алехин, С.В. Лыков, В.А. Пылёв // Двигатели внутреннего сгорания. – 2013. –- №1. – С. 33-36.

Марченко А.П. Концептуальні положення щодо забезпечення надійності поршнів форсованих дизелів протягом заданого ресурсу / А.П. Марченко, О.Ю. Ліньков, В.В. Пильов, С.В. Ликов, Р. Ариан, В.О. Пильов // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2022. – №1, – С.3-12. DOI: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2022.1.01.

Ліньков О.Ю. Методика визначення порогу повзучості матеріалу поршня для оцінки параметричної надійності його бічної поверхні / О.Ю. Ліньков, В.В. Пильов, С.В. Ликов, В.О. Пильов // Двигуни внутрішнього згоряння. –2022. –№2. – С.56-61. DOI: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2022.2.10.

Database of Steel and Alloy. – 2023. Available at: http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=1407

Пильов В.О. Автоматизоване проектування поршнів швидкохідних дизелів із заданим рівнем тривалої міцності / В. О. Пильов. – Харків: Видавничий центр НТУ “ХПІ”, 2001. – 332 с.

Марченко А.П. Порівняльна оцінка повзучості поршневих алюмінієвих сплавів / А.П. Марченко, В.О. Пильов, О.Ю. Ліньков, С.В. Ликов // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2021. – №2. – С. 43-49. DOI: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2021.2.06

Пильов В.О. Порівняння порогу повзучості поршневих алюмінієвих сплавів з урахуванням їх зміцнення в часі / В.О. Пильов, О.Ю. Ліньков, С.В. Ликов // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2023. – №1. – С. 18-24.

Современные дизели: повышение топливной экономичности и длительной прочности. Под ред. А. Ф. Шеховцова / Ф. И. Абрамчук, А. П. Марченко, Н. Ф. Разлейцев, Е. И. Третьяк, А. Ф. Шеховцов, Н. К. Шокотов. – Київ: Техніка, 1992. – 272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-15

Номер

Розділ

КОНСТРУКЦІЯ ДВЗ