ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СУДЕН В УМОВАХ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ У ВНУТРІШНЬОМУ СУДНОПЛАВСТВІ

Автор(и)

  • П.С. Суворов Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5160-3966
  • Т.В. Тарасенко Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8107-3524
  • В.І. Залож Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5213-6896

DOI:

https://doi.org/10.20998/0419-8719.2023.2.05

Ключові слова:

дизельний двигун, шкідливі викиди, енергоефективність, внутрішнє плавання, паливна ефективність, еконавігація

Анотація

Досліджується проблема оцінки енергоефективності внутрішнього судноплавства. Дослідження зосереджені на аналізі сучасного стану та досягненні цілей переходу до еконавігації. Підкреслюється важливість розробки нових стратегій та рішень для підвищення ефективності судноплавства в умовах енергетичного переходу. Аналізуються існуючі методики та підходи до вимірювання ефективності споживання палива та викидів CO2, а також вплив енергоефективних технологій на судноплавні системи. Звертається увага на використання альтернативних палив та оптимізацію швидкості як способи зниження споживання палива та викидів. Особлива увага приділяється  дунайському судноплавству, де для перевезення вантажів використовуються великотоннажні каравани. Аналізуються технологічні особливості цього виду перевезень та навігаційні умови, що можуть впливати на енергоефективність суден. Пропонуються заходи для покращення ефективності судноплавства. Автори пропонують новий підхід до формування індексу енергоефективності, який враховує специфіку судноплавства, а саме великотоннажні каравани та умови навігації. Цей підхід дозволяє визначити рівень енергоефективності суден у контексті енергетичного переходу, не обмежуючись лише вимірюванням викидів CO2. Зазначається, що недостатня забезпеченість навігаційних умов може впливати на енергоефективність суден, зокрема шляхом збільшення опору води та необхідності використання більшої потужності для руху. Автори розглядають можливість застосування нових технологій та рішень, які допоможуть знизити споживання палива та покращити енергоефективність суден у таких умовах та пропонують нові підходи до вимірювання та оцінки енергоефективності судноплавства. У результаті проведених досліджень запропоновано підхід до трансформації форми індексу енергоефективності для суден внутрішнього плавання, який дозволяє уникати обмежень вимірювання лише викидів CO2 і надає можливість комплексного оцінювання енергоефективності суден. Запропонований підхід сприятиме більш точній оцінці та порівнянню різних суден в контексті енергетичного переходу, дозволяючи враховувати їхню продуктивність та витрати палива в реальних умовах судноплавства. Результати дослідження можуть бути корисними для вчених та фахівців у галузі внутрішнього судноплавства для розробки ефективних стратегій та політик з питань зменшення викидів парникових газів та поліпшення енергоефективності суден.

Біографії авторів

П.С. Суворов, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

доктор техн. наук, професор, академік Транспортної академії України, професор кафедри суднових енергетичних установок і систем

Т.В. Тарасенко, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

канд. техн. наук, доцент, завідувачка кафедри інженерних дисциплін

В.І. Залож, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інженерних дисциплін

Посилання

CCNR Roadmap for reducing inland navigation emissions. [Electronic resource]. – France : Central Commission for the Navigation of the Rhine (CCNR), Strasbourg Cedex, 2022. – 75 p. – Mode of access: https://www.ccr-zkr.org/files/documents/Roadmap/Roadmap_en.pdf (date of access: 04.05.2023).

Lee T. Mixing properties of emulsified fuel oil from mixing marine bunker-c fuel oil and water [Electronic resource] / Taeho Lee, Jinho Cho, Jeekeun Lee // Journal of Marine Science and Engineering. – 2022. – Vol. 10, no. 11. – P. 1610. – Mode of access: https://doi.org/10.3390/jmse10111610 (date of access: 04.05.2023).

Bach H. IMO off course for decarbonisation of shipping? Three challenges for stricter policy [Electronic resource] / Hanna Bach, Teis Hansen // Marine Policy. – 2023. – Vol. 147. – P. 105379. – Mode of access: https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105379 (date of access: 11.05.2023).

Zhang Y. Effects of different biodiesel-diesel blend fuel on combustion and emission characteristics of a diesel engine [Electronic resource] / Yanhui Zhang [et al.] // Processes. – 2021. – Vol. 9, no. 11. – P. 1984. – Mode of access: https://doi.org/10.3390/pr9111984 (date of access: 11.05.2023).

Shih Y-C. Speed and fuel ratio optimization for a dual-fuel ship to minimize its carbon emissions and cost [Electronic resource] / You-Chen Shih [et al.] // Journal of Marine Science and Engineering. – 2023. – Vol. 11, no. 4. – P. 758. – Mode of access: https://doi.org/10.3390/jmse11040758 (date of access: 14.05.2023).

Fourth IMO GHG Study. MEPC 75/7/15 [Electronic resource] / J. Faber [et al.]. – London, UK : International Maritime Organization, 2020. – 524 p. – Mode of access: https://greenvoyage2050.imo.org/wp-content/uploads/2021/07/Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Full-report-and-annexes_compressed.pdf (date of access: 22.05.2023).

Suvorov P. Restrictive factors in the evaluation of the inland pushers' energy efficiency with heavy convoys [Electronic resource] / P. S. Suvorov, Т. V. Tarasenko, V. I. Zalozh // Automation of ship technical facilities. – 2020. – Vol. 26, no. 1. – P. 94–109. – Mode of access: https://doi.org/10.31653/1819-3293-2020-1-26-94-109 (date of access: 24.05.2023).

Суворов П. С. Оцінка енергоефективності для умов навігаційних невизначеностей у внутрішньому судноплавстві / П. С. Суворов, Т. В. Тарасенко, В. І. Залож // Автоматизація суднових технічних засобів: наук.-техн. зб. – Одеса: НУ «ОМА», 2019. – Вип. 25. – С. 90 - 100. — Режим доступу: http://ast.onma.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/astf-2019-1-25-90-100.pdf (дата звернення: 20.05.2023).

Implementing Energy Efficiency Design Index (EEDI) [Electronic resource]. – Powai, Mumbai : Indian Register of Shipping. – 13 p. – Mode of access: https://www.irclass.org/media/2368/energy-efficiency-design-index.pdf (date of access: 16.05.2023).

2018 Guidelines on the method of calculation of the attained energy efficiency design index (EEDI) for new ships [Electronic resource] : Resolution MEPC.308(73) of 26.10.2018. – Mode of access: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.308(73).pdf (date of access: 02.05.2023).

2022 Guidelines on the method of calculation of the attained energy efficiency design index (EEDI) for new ships [Electronic resource] : Resolution MEPC.364(79). – Mode of access: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.364(79).pdf (date of access: 02.05.2023).

Pauli G. Energy Efficiency Indices for carbon foot printing and as instrument for CO2-emission reduction of inland vessels [Electronic resource] / Gernot Pauli, Jens Ley. – Berlin : Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure. – 31 p. – Mode of access: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://platina3.eu/download/gernot-paulii-and-jens-ley-on-energy-efficiency-indices-as-an-instrument-for-the-reduction-of-co2-emissions-of-inland-vessels/?ind=0&filename=PLATINA3_session+4_pauli_ley_energy_index.pdf&wpdmdl=391&refresh=642c2a489dd681680616008&open=1 (date of access: 16.05.2023).

Platform for the implementation of a future inland navigation action programme PLATINA 3 [Electronic resource] // PLATINA 3. – Mode of access: https://platina3.eu/download/5th-stage-all-presentations-and-agenda/ (date of access: 24.05.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-15

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДВИГУНОБУДУВАННЯ