ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТИ ПАЛИВА ТА ВИКИДІВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ДВИГУНІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З СИСТЕМАМИ ПОДАЧІ БЕНЗИНУ І ГАЗУ (ДВИГУН З СИСТЕМАМИ ПОДАЧІ БЕНЗИНУ І ЗРІДЖЕНОГО НАФТОВОГО ГАЗУ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/0419-8719.2023.2.06

Ключові слова:

автомобільний двигун, система подачі палива, бензин, зріджений нафтовий газ, метод; витрата палива, викиди шкідливих речовин

Анотація

Застосування системи теплової підготовки транспортного двигуна на основі теплового акумулятора фазового переходу дозволяє суттєво знизити витрати палива та викидів шкідливих речовин. В той же час використання систем теплової підготовки для транспортних засобів, працюючих на бензині і зрідженому нафтовому газі, і оцінювання витрати палива та викидів шкідливих речовин в умовах експлуатації не проводилось. В статті розглядаються особливості формування методу визначення витрати палива та викидів шкідливих речовин двигунів транспортних засобів з системами подачі бензину і газу, які оснащені системою теплової підготовки з використанням теплового акумулятора фазового переходу. Виконаний аналіз методів оцінювання витрати палива та викидів шкідливих речовин двигунів з урахуванням формування в умовах експлуатації теплової підготовки. Розроблений алгоритм визначення та оцінювання окремих критеріїв забезпечення в умовах експлуатації теплової підготовки транспортного двигуна. Удосконалено метод розрахунку витрати палива і викидів шкідливих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів з двигунами, переобладнаними для роботи на газовому паливі, оснащені тепловим акумулятором фазового переходу, саме в процесах передпускової і післяпускової теплової підготовки. В результаті реалізації розробленого методу визначення витрати палива та викидів шкідливих речовин двигунів транспортних засобів з системами подачі бензину і газу підтверджено можливість визначення суттєвого зниження в умовах експлуатації часових параметрів теплової підготовки (прогріву) двигуна транспортного засобу і зниження витрати палива (бензин / газ) на прогрів. 

Біографії авторів

І.В. Грицук, Херсонська державна морська академія

доктор техн. наук, проф., професор кафедри експлуатації суднових енергетичних установок

Д.С. Погорлецький, Херсонська державна морська академія

канд. техн. наук, доцент кафедри кафедри експлуатації суднових енергетичних установок

А.П. Полив’янчук, Вінницький національний технічний університет

доктор техн. наук, проф., професор кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля

І.В. Худяков, Херсонська державна морська академія

канд. техн. наук, доцент кафедри експлуатації суднових енергетичних установок

В.В. Черненко, Херсонська державна морська академія

старший викладач кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Херсонської державної морської академії

О.В. Поліщук, Херсонська державна морська академія

аспірант кафедри експлуатації суднових енергетичних установок

Посилання

Gritsuk I. Improving the Processes of Preheating and Heating after the Vehicular Engine Start by Using Heating System with Phase-Transitional Thermal Accumulator / I. Gritsuk, Y. Gutarevych, V. Mateichyk, V. Volkov // SAE Technical Paper. – 2016. – 2016-01-0204, https://doi.org/10.4271/2016-01-0204.

Грицук І.В., Погорлецький Д.С., Адров Д.С., Білай А.В., Особливості визначення витрати палива та викидів шкідливих речовин двигунів транспортних засобів, що працюють на газовому паливі / Двигуни внутрішнього згоряння // Науково-технічний журнал. Харків: НТУ “ХПІ”. – 2021. – №1. – 102 с., с. 25-35 (11с.).

Volkov V. P. ICE heating systems: the basics of functioning / V. P. Volkov, I. V. Gritsuk, Yu. F. Gutarevych, V. D. Aleksandrov, V. Yo. Poddubnyak, Yu. V. Prilepskiy, P. B. Komov, D. S. Adrov, V. S. Verbovskiy, Z. I. Krasnokutska, T. V. Volkova. – Donetsk: Landon-XXI, 2015. – 314 p.

Gritsuk I. Features of Modeling Thermal Development Processes of the Vehicle Engine Based on Phase-Transitional Thermal Accumulators/ I. Gritsuk, V. Mateichyk, V. Aleksandrov, Y. Prilepsky, et al. // SAE Technical Paper. – 2019. –2019-01-0906, https://doi.org/10.4271/2019-01-0906.

Gritsuk, I., Pohorletskyi, D., Mateichyk, V., Symonenko, R. et al., “Improving the Processes of Thermal Preparation of an Automobile Engine with Petrol and Gas Supply Systems (Vehicle Engine with Petrol and LPG Supplying Systems),” SAE Technical Paper 2020-01-2031, 2020, doi:10.4271/2020-01-2031.

Aleksandrov V. Phase Transition Heat Accumulators for Vehicles: The Parameters of Working Processes: monograph / V. Aleksandrov, I. Gritsuk et al., – Donetsk: Publishing House «Knowledge», 2014. – 230 р.

Shulgin V. V. Vehicular thermal accumulators / V. V. Shulgin. – SPb. : Publishing Polytechnic University Press, 2005. – 268 p.

Vashurkin I. O. Thermal development and start of ICE of mobile vehicles and construction machinery in winter / I. O. Vashurkin. – Sant-Peterburg : Nauka Publ., 2002. – 145 p.

Beckman G. Thermal accumulation of energy / G. Beckman, P. Gilly. – Moscow: World Publ., 1987. – 256 p.

Gritsuk I. V. The development and the study of the combined heating system of engines and vehicles / I. V. Gritsuk. – Kharkiv : Herald of Kharkiv National Automobile and Highway University, 2015. – 32 р.

Gritsuk I. Information Model of V2I System of the Vehicle Technical Condition Remote Monitoring and Control in Operation Conditions / I. Gritsuk, V. Volkov, V. Mateichyk, Y. Grytsuk, et al. // SAE Technical Paper. – 2018. – 2018-01-0024, https://doi.org/10.4271/2018-01-0024.

Gritsuk I. The Evaluation of Vehicle Fuel Consumption and Harmful Emission Using the Heating System in a Driving Cycle / I. Gritsuk, V. Volkov, V. Mateichyk, Y. Gutarevych, et al. // SAE Int. J. Fuels Lubr. – 2017. – 10(1):236-248, https://doi.org/10.4271/2017-26-0364.

Погорлецький Д. Структура вимірювального комплексу для дослідження роботи транспортного засобу з двигуном, обладнаним системою впорскування газового палива, в умовах експлуатації засобами ITS / Д. Погорлецький // Системи і засоби транспорту. Проблеми експлуатації і діагностики : монографія / Blatnický Miroslav, Dižo Ján, Gerlici Juraj та ін. – Херсон: ХДМА, 2019. – С. 383–394.

Погорлецький Д. С. Особливості теплової підготовки транспортного двигуна в умовах експлуатації / Д. С. Погорлецький, В. П. Матейчик, А. П. Полівінчук, М. В. Володарець, М. П. Цюман // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – Вип. 19. – Т. 4. – С. 286.

Грицук І. В. Особливості формування системи теплової підготовки двохпаливних транспортних засобів, працюючих на рідкому нафтовому паливі і зрідженому нафтовому газі / І. В. Грицук, Д. С. Погорлецький, Р. В. Симоненко // Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту [Матеріали VIII-ої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції]: збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – С. 112.

Адров Д. С. Тепловий акумулятор як засіб підвищення ефективності пуску стаціонарного двигуна в умовах низьких температур / Д. С. Адров, І. В. Грицук, Ю. В. Прилепський, В. І. Дорошко // Зб. наук. праць ДонІЗТ УкрДАЗТ. – Донецьк : ДонІЗТ, 2011. – № 27. – С. 117–126.

Vychuzhanin, V. et al., "Cognitive Model of the Internal Combustion Engine," SAE Technical Paper 2018-01-1738, 2018, https://doi.org/10.4271/2018-01-1738. 18. Rabinovich, E. et al., "Evaluation of the Powertrain Condition Based on the Car Acceleration and Coasting Data," SAE Technical Paper 2018-01-1771, 2018, https://doi.org/10.4271/2018-01-1771.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-15

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДВИГУНОБУДУВАННЯ