ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОМБИНИРОВАННОГО ПРОГРЕВА ТРАНСПОРТНОГО ДВИГАТЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕПЛОВОГО АККУМУЛЯТОРА С ФАЗОВЫМ ПЕРЕХОДОМ

Ю. Ф. Гутаревич, И. В. Грицук

Аннотация


В статье рассматриваются результаты экспериментальных исследований системы прогрева транспортного двигателя с использованием теплового аккумулятора с фазовым переходом. Для регистрации параметров автомобильного двигателя использовалась интеллектуальная система мониторинга параметров рабочих процессов. Результаты оценки эффективности применения системы прогрева подтвердили улучшение топливной экономичности и временных показателей при работе автомобильного двигателя.

Ключевые слова


система прогрева; автомобильный двигатель; система охлаждения; тепловой аккумулятор фазового перехода; прогрев; топливная экономичность

Полный текст:

PDF

Литература


Адров Д. С. Експериментальні дослідження системи комбінованого прогріву двигуна з тепловим акумулятором / Д. С. Адров, І. В .Грицук, В. Д. Александров, В. А. Постніков, Ю. В. Прилепський, В. І. Дорошко, В. С. Вербовський, З. І. Краснокутська // Зб. наук. праць ДонІЗТ УкрДАЗТ. - Донецьк: ДонІЗТ, 2012 – №31. - С. 158-167.

Адров Д.С. Тепловий акумулятор як засіб підвищення ефективності пуску стаціонарного двигуна в умовах низьких температур / Адров Д.С., Грицук І.В., Прилепський Ю.В., Дорошко В.І. // Зб. наук. праць ДонІЗТ УкрДАЗТ. - Донецьк: ДонІЗТ, 2011 – №27. - С. 117-126.

Грицук І.В. Вплив параметрів і режимів роботи системи комбінованого прогріву на паливну економічність і екологічні показники двигуна внутрішнього згорання / І.В.Грицук, О.С. Добровольський, Д.С. Адров // Вісник СевНТУ. Збірник наук. праць. Випуск 134/2012. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. - Севастополь: СевНТУ, 2012 - Випуск 134/2012. – С.172-175.

Грицук І.В. Вплив системи комбінованого прогріву на паливну економічність і екологічні показники двигуна внутрішнього згорання / І.В. Грицук, Д.С. Адров // Systemy i środki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia. Monografia nr.3. Seria:Transport. - Rzeszow. -2012, c. 133-136.

KIA CEE’D. Руководство по ремонту автомобилей KIA CEE’D // М. Издательство Морозова, 568с.

Грицук І.В. Особливості роботи системи комбінованого прогріву ДВЗ у складі інтелектуального інформаційно-програмного комплексу / І.В.Грицук, П.Б.Комов // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. - Миколаїв: НУК ім. Макарова, 2013– Випуск №2.– С. 72-77.

Гутаревич Ю.Ф. Обґрунтування структури вимірювального комплексу для дослідження роботи двигуна внутрішнього згорання транспортного засобу з системою прогріву й тепловим акумулятором в процесі пуску і прогріву / Ю.Ф. Гутаревич, І.В. Грицук, Д.С. Адров, А.П. Комов, Д.М. Тріфонов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Автомобіле- та тракторобудування. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2014. – № 10 (1053). – С.55-62.

Волков В.П. Интеграция технической эксплуатации автомобилей в структуру и процессы интеллектуальных транспортных систем / В.П. Волков, В.П. Матейчик, О.Я. Никонов, П.Б. Комов, И.В.Грицук, Ю.В. Волков, Е.А. Комов // Донецк: Изд-во «Ноулидж» (Донецкое отделение). 2013. – 398с.

Волков В.П. Особливості інформаційного обміну в процесі дистанційного управління роботоздатністю транспортних засобів / В.П. Волков, В.П. Матейчик, П.Б. Комов, І.В. Грицук, А.П. Комов // Вісник Національного транспортного університету. – К.: НТУ, 2014. – Випуск 29. – С. 63-74.

Матейчик В.П. Особливості моніторингу стану транспортних засобів з використанням бортових діагностичних комплексів / В.П. Матейчик, В.П. Волков, П.Б. Комов, І.В. Грицук, А.П. Комов, Ю.В. Волков // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – К.: НТУ, 2014. – Вип. 13. – С. 126-138.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.