ВПЛИВ МЕТОДУ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ НА ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ПАЛИВНУ ЕКОНОМІЧНІСТЬ СУЧАСНОГО БЕНЗИНОВОГО ДВИГУНА

Юрій Федосійович Гутаревич, Олександр Вадимович Сирота, Станіслав Володимирович Карев

Аннотация


В даній статті наведені результати експериментальних та розрахункових досліджень по використанню комбінованого методу регулювання потужності (КМРП) на бензиновому двигуні з системою впорскування, нейтралізатором і зворотнім зв’язком. Встановлено ефективність застосування рециркуляції відпрацьованих газів, як метода по зниженню концентрацій оксидів азоту, при КМРП на сучасному бензиновому двигуні. Визначено ефективність застосування КМРП стосовно поліпшення паливної економічності та екологічних показників в перехідних режимах двигуна.

Ключевые слова


бензиновый двигатель; отключение цилиндров; рециркуляция отработавших газов; переходные процессы

Полный текст:

PDF

Литература


Чудаков Е.А. Пути повышения экономичности автомобиля. - М.–Л.: Издательство АН СССР, 1948. – 167 с.

Колосов В.А. Экономия топлива путем выключения отдельных цилиндров. – Автомобиль, 1946, № 5-6, с. 8.

Диваков Н.В. Регулирование мощности автомобильного двигателя отключением цилиндров. – Сб. Вопросы машиноведения. – М.: Издательство АН СССР, 1950, 606 с. С.157-165.

Меламед М.Н. Экономия бензина путем выключения цилиндров. – Автомобиль, 1949, № 3, с. 11-13.; Калинин В., Лобза В. Экономия топлива путем отключения цилиндров двигателя. – Автомобильный транспорт, 1954, № 4, с.12-13.

Дядченко В.Л. Покращення паливної економічності багатоциліндрових двигунів з впорскуванням бензину в режимах малих навантажень і холостого ходу: Дис. канд. техн. наук: 05.05.03/ Нац. транс. ун-т. – К., 2010.

Гутаревич Юрій Вплив рециркуляції відпрацьованих газів на паливну економічність та екологічні показники сучасного бензинового двигуна/ Гутаревич Юрій, Карев Станіслав/ Systems and means of motor transport (selected problems), Rzeszow 2011 – С.141-147.

Патент на корисну модель № 28208 МПК (2006) F02М 13/00 «Система живлення багатоциліндрового двигуна внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням і впорскуванням палива з відключенням групи циліндрів» / Гутаревич Ю.Ф., Корпач А.О., Сирота О.В., Дядченко В.Л. номер заявки: u 2007 09391; дата подання заявки 17.08.2007; дата публікації 26.11.2007. Бюл. №19, с. 4.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №37701 Україна. Науковий твір «Математична модель для розрахунку енергетичних параметрів, паливної економічності та екологічних показників бензинового двигуна з системою впорскування в неусталених режимах при регулюванні потужності відключенні групи циліндрів» / О.В. Сирота, М.П. Сєльський (Україна). - №37776; заявл.. 02.02.2011; зареєстр. 01.04.2011.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.