ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНІ ЕЛЕКТРИЧНОГО РОЗРЯДУ СВІЧКОЮ ЗАПАЛЮВАННЯ «CASSINI»

Вікторія Миколаївна Мельник, Володимир Володимирович Карачун

Аннотация


В роботі аналізується можливість збільшення поверхні електричного розряду в пристроях запалювання робочої суміші двигунів внутрішнього згоряння. Показано, що зміна форми нижнього торця центрального електроду свічки запалювання з плоскої на струмопровідні «овали CASSINI» дозволяє створити збільшену поверхню електричного розряду у вигляді стовпів вольтів з поперечним перерізом у формі «овалів CASSINI», що надає можливість збільшити іскровий проміжок, створити додатково дві осі концентрації теплової енергії і, одночасно, підвищити ефективність займистості робочої суміші.

Ключевые слова


свеча зажигания; «овалы CASSINI»; столбы вольтов; рабочая смесь

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Пат. 74524 Российская Федерация, МПК7Н01Т 13/00 (2006.01). Свечи зажигания (испытания свечей зажигания G01M 19/02) [Текст]/ Бугаец Е.С.; Заявитель и патентообладатель Бугаец Е.С. - №2008104927/22; заявл. 13.02.2008; опубл. 27.06.2008. Бюл. №13; - 3 с.: ил.

Акимов, С.В. Электрооборудование автомобилей [Текст]: моногр./ С.В. Акимов, Ю.П. Чижков. – М.: ЗАО «КИСИ «За рулем», 2004. – С. 207 рис. 6.15.

Пат. на кор. модель 63641 Україна, МПК (2011. 01). Свічка запалювання для двигунів внутрішнього згоряння НО1Т 13/00[Текст]/ Зайцев Г.І., Зайцев В.І.; заявники і патентовласники Зайцев Г.І., Зайцев В.І. №u 201105371.; заявл. 27.04.2011; опубл. 10.10.2011, Бюл. № 19. – 6 с.: іл.

Пат. на кор. модель 81817 Україна, МПК (2013. 01). Свічка запалювання НО1Т 13/00 [Текст]/ Мельник В.М.; заявник Мельник В.М.; патентовласник Нац. тех. ун-т. України «КПІ». - №u 201301243.; заявл. 01.02.2013; опубл. 10.07.2013. Бюл. № 13. – 1 с.: іл.

Мельник, В.М. Концентрування потужності іскрового розряду свічки запалювання [Текст]/ В.М. Мельник // MATERILY IX MEZINARODNI VEDECKO-PRAKTICKA KONFERENCE «APLIKOVANE DEVECKE NOVINKY-2013», 27.07.2013-05.08.2013. Dil 14. Technicke vedy: Praha, Publishind House «Education and Scence», 2013. – Str. 17-19.

Мельник, В.М. Керування зони просторової концентрації електричної енергії електрода свічки запалювання [Текст]/ В.М. Мельник // MATERILY IX MEZINARODNI VEDECKO-PRAKTICKA KONFERENCE «PREDNI VEDECKE NOVINKY-2013», 27.08.2013-05.09.2013. Dil 10. Technicke vedy: Praha, Publishind House Education and Scence», 2013. – Str. 46-50.

Пат. на кор. модель 85151 Україна, МПК НО1Т 13/00. Свічка запалювання [Текст]/ В.М . Мельник., В.В. Карачун, В.Ю.Шибецький; заявники В.М. Мельник, В.В. Карачун, В.Ю. Шибецький; патентовласник Нац. тех. ун-т. України «КПІ». - №u 201306285.; заявл. 21.05.2013; опубл. 11.11.2013. Бюл. № 21. – 1 с.: іл.

Пат. на кор. модель 81217 Україна, НО1Т 13/00. Свічка запалювання [Текст]/ В.М. Мельник; заявник і патентовласник В.М. Мельник; - №u 201310503; заявл. 28.08.2013; опубл. 27.01.2014. Бюл. № 2. – 1 с.: іл.

Виноградов, И.М. Кассини вал [Текст]/ Математическая енциклопедія /И.М. Виноградов // Советская энциклопедия. 1975-1985.

Советский энциклопедический словарь [Текст]/ Изд. Второе. –М.: Советская энциклопедия, 1982. -1600 с Гл. Ред.. А.М. Прохоров .

Мельник, В.М. Підвищення займистості робочої суміші двигуна [Текст]/В.М. Мельник // «MADERN EOROPEAN SCINCE-2014», June 30-July 7, 2014. Technical sciences: MATERIALS of XI INTERNATIONAL RESEARCH and PRACTICE CONFERENCE. Science and Education Ltd:Sheffield. UK, 2014. –Str. 44-46.

Мельник. В.М. Зменшення детонації і підвищення потужності двигунів внутрішнього згорання [Текст]/ В.М. Мельник // «ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА XXI ВЕК-2014», 17-25 октомври 2014г.: MATERIAЛИ ЗА X МЕУЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Том 12, Технологии: София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014. – Str. 18-20.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.