ТЕОРЕТИЧНА ОЦІНКА ЗАЛЕЖНОСТІ ДІАГНОСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ І НАДІЙНОСТІ ДИЗЕЛІВ

Д. М. Барановський, О. Ю. Жулай

Аннотация


Отримання інформації по діагностичним параметрам дає  уявлення про технічний стан дизелів. Систематизація діагностичних параметрів, а саме , методів отримання інформації про технічний стан дизелів дозволяє одержати систему рівнянь, за допомогою якої можливо з високою ймовірністю ставити діагноз дизелям, що експлуатуються. В роботі запропоновано 5 рівнів отримання інформації про технічний стан дизелів з поетапним уточненням, на основі яких проведено теоретичне дослідження залежностей ймовірності безвідмовної роботи від діагностичних параметрів та їх ваги. Наведено графічну інтерпретацію реалізації теоретичних залежностей ймовірності безвідмовної роботи дизелів на відповідному рівні, діагностичних параметрів та їх коефіцієнтів ваги від досліджуваного інтервалу часу. Проведені експериментальні дослідження зміни діагностичних параметрів у залежності від часу показали адекватність теоретичним гіпотезам.

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Биргер И.А. Техническая диагностика / И.А. Биргер. – М.: Машиностроение. – 1978. – 240 с.

Барановський Д.М. Проблема довговічності дизелів засобів транспорту / Д.М. Барановський, О.Ю. Жулай // Вісник Кременчуць-кого державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 5(58) Ч.1. – 2009. – С. 96-99.

Бажинов А.В. Научные основы оценки ресурса силовых агрегатов транспортных машин с учетом условий эксплуатации. Дис... докт. техн. наук: 05.22.20 / Бажинов А.В. – Харьков. – 2001. – 324с.

Барановський Д.М. Визначення технічного стану дизелів засобів транспорту методом крапельної проби моторної оливи / Д.М. Бара-новський, О.Ю. Жулай // Автомобильный транспорт: сборник научных трудов. – 2009. – Вип. 24. – С. 113-115.

Барановський Д.М. Визначення технічного стану дизелів засобів транспорту АПК за хімічним аналізом моторної оливи / Д.М. Барановський, О.Ю.. Жулай // Про-блеми трибології. – 2010. – №1 – С.26-28.

Жулай О.Ю. Технічний стан матеріалу гільз циліндрів дизелів ЗТ / О.Ю. Жулай, Д.М. Барановський // Східноєвропейський журнал передових технологій – 2009. – №3/8 (39). – С. 31-34.

Бондаренко А.Ю. Мониторинг состояния сварных соединений для прогнозирования остаточного ресурса магистральных нефтепроводов // Техн. диагностика и неразрушаемый контроль. – №1. – 2003. – С. 20-24.

Барановський Д.М. Прогнозування залишкового ресурсу дизелів засобів транспорту та його раціональне використання / Д.М. Барановський, О.Ю. Жулай // Східноєвро-пейський журнал передових технологій – 2009. – №4/10 (40). – С.45-49.

Барановський Д.М. Визначення залишкового ресурсу трибосистем // Міжнародний науковий журнал «Проблеми трибології». – 2009. – №4. – С. 127-129.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.