ПОКАЗНИКИ ТЕОРЕТИЧНОГО ЦИКЛУ ДВЗ З «ХІМІЧНИМ» НАДДУВОМ

В. І. Пелепейченко, А. О. Каграманян

Аннотация


Запропоновано спосіб збільшення роботи базового циклу ДВЗ шляхом хімічне наддування – подачі до циліндра додаткового робочого тіла,  отриманого із монопалива або азотного палива Визначені умови, за яких можна збільшити роботу базового теоретичного циклу без збільшення максимального тиску у циліндрі та температури робочого тіла в процесі розширення. Отримані формули для визначення основних показників циклів з хімічним наддувом.

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Некрасов В.Г. Двигатели на азотном топливе / В.Г. Некрасов, А.Ф. Макаров, А.А. Злыденный, А.Ж. Мурзагалиев // Двигатели внутреннего сгорания. – 2008. – № 2. – С. 121–126.

Захребетков Ю.В. Эффективность нового способа работы теплового двигателя / Ю.В. Захребетков // Двигателестроение. – 2001. – № 2. –С. 34–36.

Кириллин В.А. Техническая термодинамика: Учебник для вузов. / В.А Ки-риллин., В.В. Сычев, А.Е. Шейдлин – 4 – е изд. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 416 с.

Гохштейн Д.П. Современные методы термодинамического анализа энергетических установок / Гохштейн Д.П. – М.: Энергия, 1969. – 368 с.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.