КОМПЛЕКСНИЙ ВПЛИВ ВТОРИННИХ ФАКТОРІВ ТЕПЛОПЕРЕНОСУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТИСТРУМНИХ ТЕПЛООБМІННИКІВ

Ю. І. Горпинко

Аннотация


Розроблено аналітичний метод і графічні форми для визначення практично досяжної і доцільної ефективності кріогенних протиструмних теплообмінників з урахуванням вторинних факторів тепло-переносу. Отримані розв’язки в областях превалювання теплового еквіваленту нагрівного і охолоджуючого потоків є не симетричними. Встановлено, що зниження величини співвідношення теплових еквівалентів потоків різко зменшує доцільний рівень нарощування числа одиниць переносу тепла реальних теплообмінників. Запропоновані розв’язки додатково дозволяють уточнювати дійсну величину числа одиниць переносу тепла (коефіцієнта теплопередачі) ефективних теплообмінних апаратів. Іл. 2. Бібліогр.12 назв.


Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Дилевская Е.В. Криогенные микротеплообменники. - М.: Машиностроение. 1978. - 166 С.

Суслов А.Д., Горшков А.М., Маслаков В.А. Дроссельные микроохладители. - М.: Машиностроение. 1978. - 144 С.

Kroeger P.G. Performence detervoration in high effectiveness heat exchangers due to axial heat conduction effects. // Adv. Cryog. Eng., v.12, 1967, pp. 363-372.

Архаров А.М., Беляков В.П., Микулин Е.И. и др. Криогенные системы. Основы проектирования аппаратов и установок.- М.: Машиностроение. 1987. - 536 С.

Гетманец В.Ф., Горпинко Ю.И., Левин А.Я. Вопросы тепловой оптимизации противоточных теплообменников криогенных установок. “Cryogenics - 90” 1-st Intern.Conf. about technique of low temperature, Kosice, 1990. P. 236-237.

Горпинко Ю.І. Підвищення холодопродуктивності дросельних рефрижераторів оптимізацією параметрів і втрат регенеративного теплообмінника. Автореф. дис... канд. техн. наук. – Харків, 1997. 24 с.

K.Chowdhury, S.Sarangi. Performance of cryogenic heat exchangers with heat leak from the surroundings. // Adv. in Cryog. Eng. 1983 v. 29, pp. 273-281.

R.F. Barron. Effect of heat transfer from ambient on cryogenic heat exchanger performance. // Adv. in Cryog. Eng. 1983, v.29, pp. 265-273.

Горпинко Ю.І. Фізичні переваги і основи технологій підвищення температурного напору теплопередачі. // Двигатели внутреннего сгорания // Науч-но-техн. Журнал. Харьков: НТУ «ХПИ» - 2006, №1 – с. 102 - 108.

Горпинко Ю.І. Вплив розподілу тепловмісту потоків на ефективність протиструмних теплообмінників. // Двигатели внутреннего сгорания // Научно-техн. Журнал. Харьков: НТУ «ХПИ» - 2006, №2 – с. 85 -94.

Kays W.M., London A.L. (1964). Compact Heat Exchangers. 2-nd ed. New York: McGraw Hill Book Co., 1964.

H.Hausen. Heat Transfer in Counterflow, Parallel Flow and Cross Flow, New York: McGrow Hill, 1983. p. 417.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.