Поршневі кільця для форсованих дизельних ДВЗ з додатковою корекцією епюри тисків

О. Д. Соколов, О. В. Маннапова, В. П. Молдаванов, В. І. Твердохліб

Аннотация


Дослідженнями встановлено, що нанесення плазмових покриттів на поршневе кільце призводить до певних змін його епюри радіальних тисків, збільшення залишкових деформацій і зменшення умовного модуля пружності, тобто характеристик, які можуть визначати працездатність і довговічність кільця. Розроблено метод урахування впливу нанесення плазмового покриття при розрахунку форми заготівки кільця, розраховано таблицю необхідних для розрахунку даних для виготовлення таких кілець в умовах підприємства - виготовлювача. Випробуваннями двигунів показано, що використання розробленої додаткової корекції епюри поршневих кілець з плазмовими покриттями дозволяє зменшити сумарний знос сполучення "кільце - циліндр" у форсованих дизельних двигунах за рахунок рівномірного прилягання кільця до циліндру і довести знос до рівня зношування твердих гальванічних хромових покриттів. Табл. 3. Іл. 2. Бібліогр. 14 назв.


Полный текст:

PDF

Литература


Соколов О.Д., Маннапова О.В., Костржицький А.І. Властивості і застосування хромових покриттів, отриманих різними методами // Проблеми техніки. – 2005. - № 3. - С. 110 – 128.

Александров А. Ю., Спирин Р. В. Износ и эксплуатационные характеристики высоконагруженных деталей с различными видами защиты рабочего слоя материала // Упрочняющие технологии и покрытия. - 2005. - № 2. - С. 2 - 5.

Горбань В. Ф., Капитанский В. М., Новиков П. Т., Протасов Г. А., Подсыпанин М. Л., Ракицкий А. Н., Трефилов В. И. Разработка и опробование особоизносостойких газотермических покрытий из малоле-гированных сплавов хрома в дизелестроении // Cб. научн. тр. ИПМ АН УССР: Конструкционные сплавы хрома. Технология. - Киев: Наукова думка. - 1988. – С. 102 – 106.

Петров С. В., Коржик В. Н., Горбань В. Ф., Демидов В. Д., Новоселов А. В. Газотермические покрытия для упрочнения тяжело нагруженных деталей мощных дизелей // Упрочняющие технологии и покрытия. - 2005. - № 6. - С. 20 - 30.

Чернета О. Г. Влияние азотирования и лазерной обработки на формирование износостойкой структуры рабочей поверхности поршневых колец ДВС // Системні технології: Рег. міжвуз. зб. наук. пр. - Дніпропетровськ - 2001. – Вып. 4 (15). – С. 73 – 78.

Алёхин С. А., Грицюк А. В., Краюшкин И. А., Овчаров Е. Н. Современные дизельные двигатели разработки КП "Харьковское конструкторское бюро по двигателестрое-нию" // Двигатели внутреннего сгорания. - 2006. - № 1. - С. 4 - 8.

Грицюк А. В. Основы создания отечественного малолитражного дизельного двигателя // Двигатели внутреннего сгорания. – 2007. - № 2. С. 3 - 9.

Соколов О. Д. Оцінка зносостійкості та надійності хромових покриттів для розробки технології їх нанесення на деталі вузла тертя // Проблеми трибології (Problems of Tribology). - 2003.- №2.- С. 130 – 135.

Маннапова О. В., Соколов О. Д., Олік А. П., Твердохліб В. І. Підвищення довговічності сполучення "кільце - поршень" електрофізичними видами обробки // Аграрний вісник Причорномор'я. Технічні науки. - 2007. - Вип. 40. - С. 144 - 154.

Гинцбург Б. Я. Теория поршневого кольца. - М.: Машиностроение, 1979. - 271 с.

Молдаванов В. П., Пикман А. Р., Авербух В. Х. Производство поршневых колец двигателей внутреннего сгорания. - М.: Машиностроение, 1980. - 199 с.

Молдаванов В. П., Соколов А. Д. Особенности формообразования поршневых колец с покрытиями, нанесенными плазменным напылением // Двигателестроение. – 1984. - № 2. - С. 33 – 36.

Соколов О. Д., Шофул І. І., Маннапова О. В. Вплив твердості покриттів на їх зносостійкість // Проблеми техніки. – 2005. - № 3. - с. 104 – 109.

Величкин И. Н., Шахназарян В. М., Чтчян Г. О., Айвазян Р. С., Оганесян Г. А., Соколов А. Д., Молдаванов В. П. Ускоренная оценка стойкости деталей дизелей против абразивного износа // Тракторы и сельхозмашины. - 1981. - № 10. - С. 5 – 7.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.