ВИКОРИСТАННЯ НА ТЕПЛОВОЗАХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕГУЛЯТОРІВ ДИЗЕЛІВ

Е. Д. Тартаковський, А. П. Фалендиш, А. Ф. Агулов, Д. А. Іванченко, Є. В. Бондаренко

Аннотация


Основою успішного розвитку технічних засобів залізничного транспорту є постійне їх удосконалення у відповідності з сучасним науковим рівнем. Найбільш актуальними є питання економного використання паливно-енергетичних ресурсів, враховуючи об’єми споживання їх локомотивами. Застосування електронних регуляторів не тільки дозволяє знизити питомі витрати палива, а й удосконалює систему керування локомотивною енергетичною установкою. В статті виконаний аналіз особливостей використання електронних регуляторів дизелів на тепловозах залізниць України, розглянуті результати порівняльних експлуатаційних випробувань регуляторів різних типів на вантажних тепловозах. Іл. 3. Бібліогр. 4 назв.


Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Альохін С.О., Басов О.В., Носков В.І., Яровой Г.І., Тартаковський Е.Д. Електронна керуюча система дизель-агрегатів дизель-поїзда ДЕЛ-01 // Зб. наук. праць. – Харків. – УкрДАЗТ, 2004. – Вип. 64. – С. 24-31.

Регулирование частоты вращения и мощности дизель-генераторов тепловозов / Б.Н. Струнге, П.М. Канило, И.М. Невелев, В.А. Рузов. – М.: Транспорт, 1976. – 112с.

Богаєвський О.Б., Агулов А.Ф., Басов О.В., Дубровський В.З., Залозних В.А. Випробування електронно-керуючої системи тепловозного дизель-генератора на моторному стенді // Міжвуз. зб. наук. праць / ХарДАЗТ, 2001. – Вип. 46. – С. 84-88.

Тартаковський Е.Д., Богаєвський О.Б., Агулов А.Ф. Поліпшення ефективності тепловозної дизельної установки за рахунок застосування мікроконтроллерного регулятора частоти обертання і потужності // Зб. наук. праць. - Харків. – УкрДАЗТ, 2006. – Вип. 76. – С. 22-28.
Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.