ЗНАЧИМІСТЬ ФАКТОРІВ ДОСКОНАЛОСТІ ТЕПЛОВОГО ДВИГУНА

В. О. Мазін

Аннотация


Уведено поняття і дано визначення значимості факторів досконалості теплового двигуна; запропоновано метод, економічний і статистичний підхіди щодо її обчислення, статистичний підхід розроблено у деталях. Реалізовані оригінальні способи відсівання малозначимих факторів, калібрування факторів аналізованої множини на групи що якісно відрізняються, приведення розрахункової значимості до одиничного рівня; запропоновано градацію факторів досконалості теплових двигунів. Встановлено значимість показників і характеристик для оцінки досконалості автомобільних двигунів внутрішнього згоряння. Табл. 1. Іл. 1. Бібліогр: 6 назв.


Полный текст:

PDF

Литература


Єрощенков С.А., Крушедольский О.Г., Сергієнко М.І. Оцінка ступеня досконалості тепловозних дизелів сімейства Д80 //Міжвуз. зб. наук. праць. Хар-ДАЗТ . – 1998. – Вип. 32. – С. 3 – 9.

Эфрос В.В., Столбов М.С., Лупачёв П.Д. Выбор критериев и методов оценки топливной экономичности тракторных и комбайновых двигателей //Тракторы и сельхозмашины. – 1986. – № 7. – С. 13 – 17.

Clauton R.M. Hydrogen enrichment for low-emission jot Com-bustion //Evaporate combustion fuels symposium. 172-nd meet. amer. chem. soc. – Washington, D.C., 1978. – P. 267 – 286.

Строков А.П., Парсаданов И.В. Многофакторное исследование процесса смесеобразования дизеля со смещённой форсункой //Сб. науч. тр., посвящённый 50-летию МАМИ. – Труды МАМИ. – 1989. – С. 105.

Мазин В.А. Обобщенный показатель качества теплового двигателя: метод определения //Вісник двигунобудування. – Запоріжжя: ОАО «Мотор-Січ», 2008. – № 1. – Знаходиться у друці з 04.12.2007.

Мазин В.А. Новый подход к оценке качества теплового двигателя //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – № 1. – Знаходиться у друці з 18.01.2008.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.