ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗМІНИ СТУПЕНЯ СТИСКУ В БЕНЗИНОВОМУ ДВИГУНІ

М. І. Міщенко, В. Л. Супрун, В. В. Шинкаренко

Аннотация


Проаналізовані конструкції механізмів зміни ступеня стиску у двигунах внутрішнього згоряння. Наведені конструктивна і розрахункова схеми нового механізму зміни ступеня стиску, розробленого стосовно до безшатунного двигуна із кривошипно-кулісним силовим механізмом. Викладено методику розрахунку механізму, яка дозволяє визначити час спрацьовування механізму. Також наведені деякі результати експериментальних досліджень цього механізму. Отримані результати вказують на можливі переваги в робочих характеристиках механізму, зокрема, у швидкодії. Іл. 7. Бібліогр. 7 назв.


Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Мищенко Н.И. Нетрадиционные малоразмерные двигатели внутреннего сгорания. В 2 томах. Т.1. Теория, разработка и испытание нетрадиционных двигателей внутреннего сгорания.— Донецк: Лебедь, 1998. — 228 с.

Simulation des Kolbenting – Verhaltens in Motorbetrieb –Teil. Kornprobst Heinz, Zeilingee Klaus. “MTZ:Motortechn. Z.”, 1989, 50, №11, S. 528–533.

Saab: новые идеи в двигателестроении. – Авторевю. – 2000, – №21.

Variable Kompression // Auto, Mot. und Sport. - 2000. - № 6.

Махалдиани В.В., Эджибия И.Ф., Леонидзе А.М., Двигатели внутреннего сгорания с автоматическим регулированием степени сжатия. – Тбилиси: Мецниереба, 1973. – 269 с.

http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/ n02/stepen/1.htm?phrase_id=4853640 Гидравлика и гидропривод / В.Г. Гейер, В.С. Дулин: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1981, 295 с.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.