АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВУХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ДН-4М С КАРБЮРАТОРОМ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА

С. А. Ерощенков, В. А. Корогодский, О. В. Василенко

Аннотация


Рассмотрены экономические и экологические показатели двигателя при различных системах питания (карбюратор и непосредственный впрыск топлива). Определены индикаторные и эффективные показатели работы двигателя при частоте вращения коленчатого вала n=3000 мин–1 во всем диапазоне нагрузок. Ил. 4. Библиогр. 10 назв. 


Полный текст:

PDF

Литература


http://www.ZA.ru

Iver N.V. Technology and policy options to control emissions from in–use two – and three–wheelers // In Clearing the Air. Tata Energy Re-search Institute. – 2000. – №2.

Archer M, Bell G. Ad-vanced Electronic Fuel Injection Systems – an Emis-sions Solution for both 2 – and 4–stroke Small Vehicle Engines // Synerject Systems Integration. – 2001. – № 1.

http://www.evinrude.com

Бєляєв І. В. Вибір основних параметрів двотактного двигуна з прямоточною продувкою для легкового автомобіля: Автореф. дис. ... кан. техн. наук: 05.04.02 / Харківська держ. ака-дем. залізничного транспорту – Харків, 1999 – 14 с.

Крамар С. М. Покращення паливної економічності і зниження токсичності двотактних бензинових двигунів шляхом розділеної подачі свіжого заряду: Автореф. дис. ... кан. техн. наук: 05.05.03 / Нац. транспорт. універ. – К., 2004 – 20 с.

Юшин А. Е. Улучшение экономических и экологических показателей двухтактного бензинового ДВС с непосредственным впрыскиванием: Автореф. дис. … кан. техн. наук: 05.04.02. / Рос. универ. дружбы народов – М., 1998 – 18 с.

Корогодський В. А. Вдосконалення процесів сумішоутворення та згоряння в двигунах з іскровим запалюванням при безпосередньому вприскуванні палива: Автореф. дис. ... кан. техн. наук: 05.05.03 / Національного технічного університету “ХПІ” – Харків, 2004 – 22 с.

Aprilia S.P.A., “DITECH, Direct Injection Technology”, Press release, May 2000.

Єрощенков С. А., Корогодський В. А. Щодо індикаторного ККД двигунів внутрішнього згоряння. // Тез. доп. наук.-техн. конф. каф. акад. та спеціалістів залізнич. трансп. за міжнар. участю (17 – 19 квітня 2007 р.). – Харків: ХарДАЗТ, 2007.– с. 23.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.