Аналіз впливу технологічних дефектів на міцність литих поршнів ДВЗ

Віталій Ігорович Альохін, Олександр Віталійович Бєлогуб, Олег Вікторович Акімов

Аннотация


У даній публікації, присвяченій проблемі підви-
щення якості та забезпечення надійності литих деталей
поршнів для двигунів з примусовим запалюванням, розг-
лядається аналіз ефективності застосування в умовах ви-
робництва методики розрахунку впливу ливарних дефек-
тів на міцність поршнів ДВЗ

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.