Вплив режимів розгону на навантаженість підшипників колінчатого вала ДВС

Алла Костянтинівна Бояршинова, Олена Анатоліївна Задорожна

Аннотация


Представлений порядок розрахунків динаміки складнонавантажених трибосполучень на несталих режимах.
Перехідні процеси (режими роботи двигуна) розглядаються як упорядкована в часі сукупність несталих режимів, що міняють один одного. Результати розрахунків отримані з використанням математичних моделей, що описують ньютонівську і неньютонівську поведінку мастильного матеріалу. Наведені гідромеханічні характеристики шатунного підшипника на різних режимах роботи двигуна від холостого ходу до режиму номінальної потужності. Виконані дослідження підтвердили, що на режимах розгону умови роботи опор колінчатого вала гірше, ніж на усталених  режимах. Особливо небезпечним є перший цикл роботи.

Ключевые слова


несталий режим; гідромеханічні характеристики; сложнонагруженние трибосопряжений; неньютонівські рідини

Полный текст:

PDF (Українська)

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.