Вибір параметрів адаптивного завдання паливоподачі автомобільного дизеля 4ЧНА-1 8,8/8,2 в умовах моторного стенда

Олександр Васильович Грицюк, Олександр Миколайович Врублевський, Григорій Олександрович Щербаков, Олексій Овчинніков

Аннотация


У статті представлені результати стендових випробувань автомобільного дизеля 4ДТНА1, проведених по ортогональному математичному плану з метою одержання
поліноміальних залежностей необхідних параметрів паливоподачі від частоти обертання колінчатого вала і тиску
наддувного повітря для формування їх адаптивного задавання під конкретні умови роботи дизеля. Моторними   випробуваннями підтверджена необхідність закладеного в
конструкцію паливоподаючої апаратури дизеля зв'язаного
керування цикловою подачею палива і кутом випередження упорскування палива по всіх експериментально-розрахункових точках характеристик усережимного регу-
лятора. Отримані математичні залежності для подальшого
відпрацьовування і настроювання розділеної паливоподаючої апаратури безпосередньої дії для вітчизняного автомобільного дизеля.

Полный текст:

PDF (Українська)

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.