Оцінка технічного стану турбокомпресора ТКР-7Н двигуна КамАЗ-740 без демонтажу

Дмитро Юрійович Іванов, Кирило Валерійович Важенин, Павло Олександрович Чуклин

Аннотация


Наведено результати експериментального дослідження віброактивності турбокомпресора (ТК) з підшипником у вигляді плаваючої не обертової  моновтулки (ПН-моновтулки) на двигуні КамАЗ-740 з метою оцінки технічного стану (ТС) підшипникового вузла. В ході роботи досліджені вібросигнали з ряду ТК в різному ТС на різних режимах роботи двигуна, проведений частотний аналіз, визначений режим діагностування, виявлений інформативний частотний діапазон для структурного параметра ТС підшипникового вузла ТК, визначені інформативні характеристики ТС у вібросигналі, отримано зв'язок інформати-
вних характеристик зі структурним параметром ТС підшипникового вузла турбокомпресора.

Ключевые слова


вібродіагностика; турбокомпресор; підшипник ковзання з плаваючою втулкою; простір технічних станів

Полный текст:

PDF (Українська)

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.