Розробка вимірювальної системи малих переміщень для експериментальних досліджень динаміки поршня ДВЗ

Іван Миколайович Москаленко

Аннотация


Розглянуті основні етапи створення вимірювальної системи, придатної до експериментальних досліджень динаміки поршня. Сформульовані загальні вимоги, що висуваються до апаратури, що розробляэтьсяпобудовані структурна та принципова схеми. Запропонована оригінальна конструкція датчика малих переміщень, здійснений вибір сучасної елементної бази, розроблена електрична схема приладу. Створений діючий зразок вимірювальної системи, який передбачує можливість інтеграції чутливих елементів до складу двигуна. В результаті тарувальних робіт в умовах моторного стенду отримані статичні та динамічні характеристики датчиків, здійснена оцінка точності та інерційності.


Ключевые слова


вимірювальна система; датчик переміщень; термопара; тарування; поршень; проміжок

Полный текст:

PDF (Українська)

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.