Параметри змушених крутильних коливань малообертових дизелів, що визначалися за різними розрахунковими схемами

Олександр Іванович Тарасенко

Аннотация


Розглядається мало обертовий дизель як крутильна система, що складається з маховиків (циліндрових відсіків, гребного гвинта), що поєднані валами. Вали можуть бути невагомими (тільки жорсткість), або мати розподілені параметри. Розглянуті розрахункові схеми, в котрих маховики (циліндрові відсіки) мають змінний або постійний момент інерції, а також схема, в котрій циліндровий відсік розглядається як два диски. Один диск має постійний момент інерції, а другий змінний. Диски поєднані один з одним підшипником ковзання з пружним обмеженням відносно кута повороту Наведено методики розрахунків параметрів крутильних коливань системи дизель-валопровід-гребний гвинт, для трьох розрахункових схем.


Ключевые слова


дизель; крутильні коливання; хвильове рівняння; власні частоти; форма коливань; демпфірування; моменти інерції

Полный текст:

PDF (Українська)

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.