№ 2 (2012)

Двигуни внутрішнього згоряння

Содержание

Проблеми створення вітчизняного дизеля з акумуляторною паливною апаратурою PDF (Українська)
Андрій Петрович Марченко, Денис Вікторович Мешков
Перспективи використання двигуна Стірлінга в гібридних силових установках автомобіля PDF (Українська)
Денис Вікторович Мешков, Дмитро Костянтинович Ободець, Євген Миколайович Іжболдін
Оцінка паливних струменів на програмно-технічному комплексі оптичного контролю якості розпилювання PDF (Українська)
Олександр Васильович Єськов, Олександр Володимирович Маєцький
Аналіз ефективності системи утилізації та відпуску теплоти від повітроохолоджувача компресорної установки з урахуванням експлуатаційних характеристик обладнання PDF (Українська)
Антон Миколайович Ганжа, Наталія Андріївна Марченко, В. М. Подкопай
Математичне прогнозування вибору параметрів електронного управління подачі газу і процесу згоряння для підвищення енергоефективних показників газопоршневі міні-ТЕЦ PDF (Українська)
Сергій Павлович Кулманаков, Максим Едуардович Брякотин, Сергій Сергійович Кулманаков
Двигун GoEngineзі змінним ходом поршня і регульованим ступенем стиску. Параметри робочого циклу, розрахунок, аналіз PDF (Українська)
Микола Іванович Міщенко, Володимир Георгійович Заренбін, Тетяна Миколаївна Колеснікова, Юрій Валерійович Юрченко, Володимир Леонідович Супрун, Олександр Генадійович Підлісний
Дослідження двигуна з додатковим ви-пуском відпрацьованих газів через вікно в циліндрі PDF (Українська)
Андрій Євгенович Свістула, Андрій Олексійович Балашов, Валерій Сергійович Ярів
Урахування хвильових явищ у каналі електрогідравлічної форсунки при моделюванні процесу упорскування в акумуляторній системі живлення PDF (Українська)
Сергій Іванович Тирловий
Оптимізація запальної дози дизельного пального сучасного газодизельного двигунами за енергетичними показниками PDF (Українська)
Валерій Степанович Вербовський
Реалізація методу «Pick & Hold» в системі розподіленої подачі газу для двигуна 6ГЧН 13/14 PDF (Українська)
Олександр Андрійович Дзюбенко, Володимир Максимович Манойло, М. С. Липинський
Визначення та порівняльна оцінка динамічних параметрів ДВЗ із КШМ зі здвоєними кінематичними зв'язками та з центральним КШМ PDF (Українська)
Олександр Андрійович Грабовський
Досвід застосування методу планованого експерименту в дослідженнях перехідних процесів пуску дизельного двигуна PDF (Українська)
Олександр Васильович Грицюк
Експериментальні дослідження трибосполучення «поршневе кільце-циліндр» PDF (Українська)
Ігор Генадійович Леванов, Ігор Васильович Мухортов
Оцінка температурного стану стінки камери згоряння поршня з шаром нагару PDF (Українська)
Андрій Петрович Марченко, Володимир Васильович Шпаковський, В. В. Пильов, В. В. Матвєєнко, С. В. Обозний
Експериментальні дослідження динаміки поршня ДВЗ PDF (Українська)
Іван Миколайович Москаленко, Володимир Миколайович Доценко, Олександр Віталійович Белогуб, В'ячеслав Олексійович Байков
Cтатичні характеристики електронного регулятора для дизеля з акумуляторною паливною системою PDF (Українська)
Андрій Олексійович Прохоренко
Параметри змушених крутильних коливань малообертових дизелів, що визначалися за різними розрахунковими схемами PDF (Українська)
Олександр Іванович Тарасенко
Оцінка теплового стану складнона-вантаженого підшипника з урахуванням реологічних властивостей мастильного матеріалу PDF (Українська)
Олена Анатоліївна Задорожна, Валентин Георгійович Караваєв
Модернiзацiя системи охолождення дизеля 8ЧН14/14 для його використання у складi судовоï енергетичноï установки PDF (Українська)
Володимир Анатолійович Жуков, Олександр Євгенович Ратнов
Моделювання тепло- і масообмінних процесів у фільтрі твердих частинок дизеля. Частина 2: доповнення баз даних по властивостям матеріалів фільтра та робочого тіла, визначення значень крайових умов PDF (Українська)
Олександр Миколайович Кондратенко, Олександр Петрович Строков, Віталій Максимович Семикін
Теоретичне та експериментальне дослідження процесу тепловіддачі в розбавляючому тунелі PDF (Українська)
Ігор Володимирович Парсаданов, Андрій Павлович Полив’янчук
Перспективи вдосконалювання селективного каталітичного відновлення оксидів азоту дизелів при використанні альтернативних палив PDF (Українська)
Ігор Павлович Васильєв
Удосконалення схеми закріплення поршня для його механічної обробки на чистовій токарній операції PDF (Українська)
Євген Костянтинович Гордієнко
Технологічне забезпечення надійності різьбових з′єднань при складанні автомобільних двигунів PDF (Українська)
Вікторія Михайлівна Липка, Юрій Леонідович Рапацький
Модульне конструкторсько-технологічне проектування чавунних поршнів високофорсованих дизельних ДВС PDF (Українська)
Сергій Борисович Таран, Андрій Петрович Марченко, Борис Петрович Таран, Олег Вікторович Акімов
Безпечні поршні до автомобільних дви-гунів ВАЗ-21126 PDF (Українська)
Олександр Віталійович Білогуб, Олександр Олександрович Зотов, В'ячеслав Олексійович Байков
Показники оцінки ефективності енергозбереження тепловозного дизель-генератора PDF (Українська)
Олександр Борисович Богаєвський, А. Н. Борисенко
Моделювання вимірювальних послідовностей діагностичних параметрів ДВЗ PDF (Українська)
Вікторія Вікторівна Голікова, Олена Львівна Первухіна, Павло Костянтинович Сопін
Математичне моделювання випадкового процесу експлуатації головного суднового двигуна PDF (Українська)
Андрій Вікторович Гончаренко
Визначення витрат бензину на перехідних режимах роботи PDF (Українська)
Анатолій Миколайович Пойда, Дмитро Георгійович Сівих, Р. М. Карсекін
Результати досліджень зношування кільцевих перемичок поршнів з корундовим поверхневим шаром дизеля тепловоза ЧМЭ-3 PDF (Українська)
Володимир Васильович Шпаковський
Генеральний конструктор PDF (Українська)
Андрій Петрович Марченко, Віталій Валерійович Єпіфанов, Ігор Володимирович Парсаданов