Перспективи вдосконалювання селективного каталітичного відновлення оксидів азоту дизелів при використанні альтернативних палив

Ігор Павлович Васильєв

Аннотация


Виконано порівняльний аналіз способів селективного каталітичного відновлення NОx (SCR) у відпрацьованих газах дизелів при використанні в якості відновлювача NH3, CH4та Н2. Перспективним є використання в якості відновлювача палив CH4та Н2. Запропоновано методика розрахунків парникового збитку від відпрацьованих газів. Визначено парниковий збиток від відпрацьованих газів, при роботі двигунів на дизельному та біодизельному паливах, CH4та Н2. Розглянута побічна реакція утворення N2О в нейтралізаторах, яка може суттєво підвищувати парниковий збиток. Сучасні нейтралізатори повинні забезпечуватися системами діагностування та каталізаторами нейтралізації залишкових газів-відновлювачів і N2О.


Ключевые слова


NОx; N2О; відновлення; SCR; NH3; CH4; Н2

Полный текст:

PDF (Українська)

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.