МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ЛИТТІ В МЕТАЛЕВИЙ КОКІЛЬ КОРОТКОГО ПОРОЖНИННОГО ЦИЛІНДРИЧНОГО ВИЛИВКА

Леонід Павлович Клименко, Леонід Михайлович Дихта, В’ячеслав Іванович Андреєв

Аннотация


Здійснено математичне моделювання теплових процесів, пов’язаних зі зняттям перегріву розплаву, твердінням та наступним охолодженням порожнинного циліндричного виливка, виготовленого методом відцентрового лиття в металевий кокіль. У роботі математичне моделювання зазначених процесів зведено до розв’язку низки крайових задач теорії теплопровідності. Деякі з істотних математичних труднощів, зумовлених наявністю рідкого ядра і рухомих фронтів кристалізації, чи складною геометрією областей тощо подолано шляхом залучення фундаментальної концепції калориметричної температури, підтвердженої неодноразово як теоретично, так і експериментально.


Ключевые слова


математическое моделирование; тепловые процессы; краевая задача; теплопроводность; калориметрическая температура; отливка; кокиль

Полный текст:

PDF

Литература


Баландин Г.Ф. Основы теории формирования отливки [Текст]: моногр./в 2 ч. Ч. 1. Тепловые основы теории. Затвердевание и охлаждение отливки. – М.: Машиностроение, 1976. – 328 с.

Вейник А.И. Теория затвердевания отливки. [Текст]: моногр./ – М.: Машгиз, 1960. 436 с.

Математичне моделювання процесів твердіння та охолодження порожнинного циліндричного виливка при відцентровому литті в масивний кокіль[Текст]/ Клименко Л.П., Дихта Л.М., Андрєєв В.І.// Комп'ютерні технології. Наук. праці: – Вип. 22. – Т. 35. – Миколаїв: МДГУ ім. П.Могили. – 2004. – С. 59-69.

Коренев В.Г. Введение в теорию бесселевых функций [Текст]: моногр./М.: Наука. – 1971. – 287 с. 5. Литье в кокиль[Текст]: моногр./ С. Л. Бураков, А. И. Вейник, Н. П. Дубинин и др. Под ред. А. И. Вейника. —М.: Машиностроение, 1980, 415 с.
Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.