ТЕРМОСТАБІЛІЗОВАНІ КЕРАМІЧНІ НАГРІВАЧІ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ХОЛОДНОГО ПУСКУ МАЛОЛІТРАЖНИХ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ ЕНЕРГОАГРЕГАТІВ

С. О. Альохін, О. В. Грицюк, О. М. Дороженко, В. Г. Кондратенко

Аннотация


При розробці підігрівача масла в маслобаці дизельного двигуна енергоагрегата були використані нагрівні елементи, розроблені на основі сегнетоелектричної напівпровідникової (позисторної) кераміки, розроблені Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України у співпраці з Казенним підприємством "Харківське конструкторське бюро з двигунобудування".

Проведені всебічні випробування показали ефективність підігрівача масла з такими нагрівними елементами. Застосування такого підігрівача дозволило застосувати для дизеля енергоагрегату ЕА‑10М масло в’язкістю 16сСт при температурі навколишнього середовища до мінус 20 °С.

Табл. 3. Іл. 5. Бібліогр. 4 назв.


Полный текст:

PDF

Литература


Патент 79244 України на винахід, МКІ F01M 5/00. Пристрій для прискореного пуску двигуна внутрішнього згоряння / Грицюк О.В., Мотора О.А., Щербаков Г.О., Білоус А.Г., Ступін Ю.Д., - № 2004042685, Заявл. 09.04.2004; Опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8. – 4 с.

Бородин Ю.С., Грицюк А.В., Дороженко А.Н., Демиденко Д.В., Кондратенко В.Г. Устройство локального предпускового подогрева коренных подшипников коленчатого вала дизеля на основе позисторной керамики. //Двигатели внутрен-него сгорания.- 2003. - № 1-2. –с. 15-19.

Грицюк О.В., Демиденко Д.В., Білоус О.Г., Ступін Ю.Д. Досвід застосування позисторної кераміки в пристроях локального передпускового підігріву вузлів і систем автотракторного дизеля. //Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2006. - № 7(33). с.109-113.

Грицюк А.В., Кондратенко В.Г., Щербаков Г.А. Совершенствование конструкции топливной системы автотракторного дизеля для улучшения её работы в условиях зимней эксплуатации. //Двигатели внутреннего сгорания.- 2006. -№ 1. –с. 109-114.
Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.