Реалізація методу «Pick & Hold» в системі розподіленої подачі газу для двигуна 6ГЧН 13/14

Олександр Андрійович Дзюбенко, Володимир Максимович Манойло, М. С. Липинський

Аннотация


Наведено етапи синтезу системи розподіленої подачі газу, визначено загальну структуру системи, вирішено задачі підвищення і стабілізації динамічних харак-теристик електромагнітних дозаторів газу та прив’язки системи до об’єкту керування.

Полный текст:

PDF (Українська)

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.