Досвід застосування методу планованого експерименту в дослідженнях перехідних процесів пуску дизельного двигуна

Олександр Васильович Грицюк

Аннотация


У статті показана можливість застосування методу планованого експерименту для проведення дослідження маловивчених перехідних процесів пуску дизельного двигуна. Визначено керовані фактори, узагальнені оціночні критерії і раціональні матриці планування експери-менту. Отриманий математичний опис дозволив встано-вити раціональні для прискореного пуску дизеля параме-три його пускових систем.


Полный текст:

PDF (Українська)

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.