Про журнал

Рік заснування: 2002.
Галузь і проблематика:
У публікаціях журналу розглядаються фундаментальні і прикладні проблеми сучасного двигунобудування, приводяться результати наукових досліджень, які виконані викладачами та науковцями вищої школи та НАНУ, аспірантами, докторантами, фахівцями галузевих установ, виробничих підприємств України і зарубіжжя, аналізуються проблеми, які пов'язані з удосконаленням конструкцій, експлуатацією, технологією виробництва двигунів внутрішнього згоряння.
ISSN 0419-8719 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6393 від 29.07.2002 г.

Видання включене в  Перелік наукових фахових видань України. Наказ МОН України №409 від 17.03.2020 р.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька.
Засновник:
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Головний редактор: Марченко А.П., доктор технічних наук.

Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщається на сайтах кафедри "Двигуни внутрішнього згоряння" і  науково-технічній библіотеці НТУ “ХПІ”, зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.И. Вернадського);  зберігається в реферативній базі даних ВІНІТІ Російської академії наук і публікується в тематичній серії РЖ «Двигуни внутрішнього згоряння» (вільний он лайновый доступ до ресурсу на Web-Сервері ВІНІТІ).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch`s Periodicals Directoryнауково-метричні  системи GoogleScholar; WorldCat; DOAJ; DRIVER; BASE.

Поточний номер

№ 2 (2022): ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ
Опубліковано: 2022-11-17

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ДВЗ

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ДВЗ

Переглянути всі випуски